Enova-støtte til energiledelse

Enova-støtte til energiledelse

Som første aktør i anleggsbransjen har Stangeland Maskin fått Enova-støtte til energiledelse. Nå spirer og gror energitiltakene hos Stavanger-bedriften.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det hele startet med at vi ønsket å legge inn miljøkrav i rammeavtalen da vi skulle kjøpe nye lastebiler. Derfra har det bare ballet på seg, sier assisterende daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin.

Entreprenøren fikk snart nyss i muligheten for å få støtte fra Enova til etablering av energiledelse, og er nå godt i gang med dette. Bedriften har tatt grep om egen energibruk blant annet gjennom å sette måltall for dieselforbruk og å øke takten på utskiftingen til biler og maskiner med lavere forbruk og lavere utslipp.

– Dette vil komme uansett. For eksempel ser vi nå at kommuner og andre kunder som smått har begynt å etterspørre miljøregnskaper. Vi har som visjon å være den ledende aktøren i bransjen, så her er det naturlig for oss å være i forkant, sier Stangeland.

Først i bransjen

Med sine 650 ansatte og en omsetning på over en milliard kroner årlig, er Stangeland Maskin den største entreprenøren i Rogaland. Bedriften er også den første i anleggsbransjen som har søkt Enova om støtte til energiledelse.

– Kundene til anleggsbransjen kommer til å stille sterkere miljøkrav fremover. Da vil entreprenører med systematisk oppfølging og forbedring av energibruken ha et klart konkurransefortrinn. Stangeland Maskin har nå gått foran som et godt eksempel for resten av bransjen, og vi er veldig glade for å kunne gi dem støtte til å komme i gang, sier Petter Hersleth, markedssjef for transport og anlegg i Enova.

Mer effektiv flåtestyring

Enovas støtte på en million kroner går til analyser og etablering av konkrete tiltakslister. Energiledelsesarbeidet hos Stangeland Maskin har bidratt til å effektivisere både anleggsarbeid og godstransport, og de har kartlagt tiltak både for å redusere utslipp per kjøretøy og å begrense transportbehovet. Også mindre tiltak kan ha stor effekt:

– Vi har 80 lastebiler kjørende rundt i Stavanger-området hver eneste dag, og flåtestyringssystemet vårt viser hvor alle bilene våre befinner seg. Nå har vi oppgradert systemet slik at kartet oppdaterer seg hvert eneste minutt i stedet for hvert tiende, sier Tommy Stangeland.

Denne lille endringen har gjort at man med langt større treffsikkerhet kan kontakte den sjåføren som befinner seg nærmest godset som skal hentes.

– Med dette oppnår vi mer fullastede biler og færre kjørte kilometer. Slik gjør nye løsninger at vi kan utnytte materiellet vårt bedre, til glede for både bunnlinja og klimaet, sier Stangeland.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen