Det som skjer oftest er at sjåførene dropper døgnhvilen. Deretter kommer brudd på pausebestemmelsene.
Det som skjer oftest er at sjåførene dropper døgnhvilen. Deretter kommer brudd på pausebestemmelsene. (Foto: Knut Opeide)

Er det flest norske eller utenlandske sjåfører som blir tatt for brudd på regler for kjøre- og hviletid? Og forteller tallene alt?

Her er oversikten som viser hvor mange norske og utenlandske sjåfører som i fjor ble tatt for brudd på reglene. Men tallene forteller trolig ikke alt.

  • Tungtransport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Det er klare regler for kjøre- og hviletid for tungbilsjåfører. Der står det hvor lenge de kan kjøre før de må ta pauser og hviletider. Men langt fra alle overholder disse reglene.

Det som skjer oftest er at sjåførene dropper døgnhvilen. Deretter kommer brudd på pausebestemmelsene.

Kontrollerte over 14 000 fartsskrivere

I fjor ble fartsskriveren (registrerer kjøre- og hviltetid) til rundt 7000 norske og 7000 utenlandske godssjåfører kontrollert. Statistikken viser at dobbelt så mange norske som utenlandske førere fikk mangler, bruksforbud og anmeldelser. Men:

– Vi ser en klar tendens i at utenlandske transporter i større grad er teknisk manipulerte. Det er krevende for oss å avdekke avanserte metoder. Det er grunn til å tro at utenlandske selskaper med det fordekker en realitet med større avvik enn kontrolltallene viser, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem.

– Likevel: de norske selskapene har klart høyere andel i våre reaksjoner, så de må åpenbart ta tak i sin praksis, legger Harsem til.

Kontroll av kjøre- hviletid for godstransport 2017

  Førerdøgn Fører Mangler/rapport Bruksforbud Anmeldelse
Norske                    74 400                      7 400                      3 100                         700                         900
EU/EØS                    67 900                      6 600                      1 900                         250                         400
Andre                      1 000                         100                           30                           10                           10
Sum                   143 300                    14 100                      5 030
 

Plukker ut de verste

-Vi har et kontrollverktøy som logger alle tidligere kontroller. Dette gjør at de som til nå har hatt orden i sysakene kan kjøre videre, mens de som tidligere har fått anmerkninger blir kontrollert. Etter hvert har vi også en god oversikt over hvilke firma som er useriøse. Vi vil forsøke å bli enda bedre på å målrette kontroller mot de foretakene som ofte bryter regelverket. Det sier Arnfinn Eriksen som jobber med kontroller i Statens vegvesen.

Også norske bussjåfører brøt reglene

Statistikken viser at 20 av 150 kontrollerte norske bussjåfører ble anmeldt i 2017.

– Dette er et alt for høyt tall. Også her kjenner kontrollørene våre bransjen godt og vinker inn de som ikke følger reglene.

Noen kjører nesten et døgn i strekk

Den svarte boksen styrer og kobler ut data til fartsskriveren, slik at det ser ut som sjåføren hviler mens han kjører. Foto: Bjørn Uno Rogneby

Roger Furumo i Statens vegvesen, som kontrollerer tungbiler i nord, har opplevd flere skrekkeksempler langs vegen.
-Det er ikke dagligdags, men vi treffer av og til på sjåfører som har kjørt langt over timene de skal. Det har vært en del alvorlige tilfeller der det bare har vært 2-3 timer med hvile i løpet av et døgn, sier Furumo.

Også Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen som har kontrollert mange tungbiler på Østlandet:

– I de verste tilfellene har sjåføren kjørt nesten et døgn i strekk uten å hvile, kun med korte opphold. Alle vet jo at en ikke er veldig opplagt og oppmerksom etter å ha holdt seg våken i døgn i strekk. Og disse skal jo i tillegg kjøre et vogntog i tillegg.

Han legger til at det er en del juks med fartsskrivere i tillegg til brudd. Det vil si at sjåføren manipulerer fartsskriveren slik at det ser ut som det har vært to sjåfører. De groveste bruddene i forhold til manipulasjon er avdekt hos utenlandske transportører.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen