EU-krig mot palmeolje: men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

EU-krig mot palmeolje: men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030. Direktivene er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, og vil få store konsekvenser for oss og våre naboland. Tall fra Miljødirektoratet som ble lagt fram tidligere i år viste at nesten halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i 2017 var palmeoljebasert.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk
– Dette gjør det enklere for Norge å innføre tiltak for å fase ut palmeolje. Nå blir det et tydelig EU-mål, og mulighet for å landene å iverksette tiltak for å gjøre det raskere, sier fagsjef i ZERO Kåre Gunnar Fløystad. 
 
ZERO mener samtidig at Norge ikke kan vente på EU for å bli kvitt palmeoljen i drivstoffet. 

Fakta:

Fornybardirektivet er et av flere direktiver i en pakke som binder EU til å levere mer fornybart, mer energieffektivisering og kraftig redusert bruk av fossil energi. 


 
– Norge bør snarest innføre tiltak for å redusere bruk av palmeolje, og denne tydeliggjøringen fra EU bør få fart på norske prosessen, sier Fløystad. 
 
– Vi skulle gjerne sett at dette gikk raskere også i EU, men her kan og bør nasjonal politikk kan bidra til utfasing raskere, sier Fløystad. 

Kan gi positive ringvirkninger for norsk bio-industri 

EUs mål for transportsektoren stiller krav om at halvparten av målet skal oppfylles med fornybar strøm eller såkalt avansert biodrivstoff, som er biodrivstoff laget av avfall og rester fra annen produksjon. Det betyr at etterspørselen etter denne typen drivstoff vil øke. 
 
– Dette øker forutsigbarheten for investeringer i ny produksjon av avansert biodrivstoff, som prosjektene på Hurum med Silva Green Fuel, i Åmli med Biozin, på Hønefoss med ST1 eller med Quantafuel. Dette er viktig for å norsk industriutvikling, sier Fløystad. 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen