EU-krig mot palmeolje: men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

EU-krig mot palmeolje: men kan øke etterspørsel etter norsk biodrivstoff

EU-landene blitt enige om et nytt fornybardirektiv, som sier at EU skal stoppe veksten i import av palmeolje og fase det ut fram mot 2030. Direktivene er relevante for Norge gjennom EØS-avtalen, og vil få store konsekvenser for oss og våre naboland. Tall fra Miljødirektoratet som ble lagt fram tidligere i år viste at nesten halvparten av biodrivstoffet som ble omsatt i 2017 var palmeoljebasert.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk
– Dette gjør det enklere for Norge å innføre tiltak for å fase ut palmeolje. Nå blir det et tydelig EU-mål, og mulighet for å landene å iverksette tiltak for å gjøre det raskere, sier fagsjef i ZERO Kåre Gunnar Fløystad. 
 
ZERO mener samtidig at Norge ikke kan vente på EU for å bli kvitt palmeoljen i drivstoffet. 

Fakta:

Fornybardirektivet er et av flere direktiver i en pakke som binder EU til å levere mer fornybart, mer energieffektivisering og kraftig redusert bruk av fossil energi. 


 
– Norge bør snarest innføre tiltak for å redusere bruk av palmeolje, og denne tydeliggjøringen fra EU bør få fart på norske prosessen, sier Fløystad. 
 
– Vi skulle gjerne sett at dette gikk raskere også i EU, men her kan og bør nasjonal politikk kan bidra til utfasing raskere, sier Fløystad. 

Kan gi positive ringvirkninger for norsk bio-industri 

EUs mål for transportsektoren stiller krav om at halvparten av målet skal oppfylles med fornybar strøm eller såkalt avansert biodrivstoff, som er biodrivstoff laget av avfall og rester fra annen produksjon. Det betyr at etterspørselen etter denne typen drivstoff vil øke. 
 
– Dette øker forutsigbarheten for investeringer i ny produksjon av avansert biodrivstoff, som prosjektene på Hurum med Silva Green Fuel, i Åmli med Biozin, på Hønefoss med ST1 eller med Quantafuel. Dette er viktig for å norsk industriutvikling, sier Fløystad. 

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

Til toppen