Juks, mangler og feil har blitt avdekket på kontrollene i Østfold.
Juks, mangler og feil har blitt avdekket på kontrollene i Østfold. (Foto: John Reidar Westbye)

Feil og mangler avdekket på grenseovergangene på Svinesund og Ørje

Et stort antall tunge kjøretøy er kontrollert når Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Politiet og Toll i samarbeid gjennomfører felleskontroll.

  • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Felleskontrollen ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje startet søndag ettermiddag og avsluttes torsdag denne uken. I løpet av det første døgnet er det  blitt kontrollert et stort antall tunge kjøretøy begge steder.

Manglende transporttillatelse og dårlige bremser

– Vi har blant annet stoppet en buss uten leiekontrakt eller transporttilatelse, en semitrailer med meget dårlige bremser, en biltransport nesten helt uten bremser og ellers i generelt veldig dårlig stand –  den hadde allerede kjøreforbud i Sverige og bedre gikk det ikke her, en russisk trailer hadde manipulert AD-Blue-systemet og ble anmeldt, rapporterer kontrolleder i Statens vegvesen, John Reidar Westbye fra Ørje.

Kontorsjef Øyvind Grotterød og inspektør Roger Gulvik i Utekontrollseksjonen på Svinesund. Foto: Bjørn Lillevolden

– Av forskjellige årsaker måtte noen sjåfører komme seg videre uten bil etter kontrollen søndag kveld. Det er levert to anmeldelser, en av disse gjelder en tungbil som prøvde å stikke av fra kontrollen, sier Øyvind Grotterød.

I tillegg til et stort mannskap fra Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen deltar Politiet og Toll i den store grensekontrollen i Østfold.

– Det beste vi kan si om kvaliteten på kjøretøyene hittil, er at de fleste tungbilene har god dekkutrustning, sier Øyvind Grotterød.

Denne bussen som ble stoppet på Ørje kontrollstasjon, manglet leiekontrakt eller transporttillatelse. Foto: John Reidar Westbye
Denne bilen hadde svært dårlige bremser. Foto: John Reidar Westbye
På denne bilen var dekkene svært nedslitte. Foto: John Reidar Westbye

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen