Juks, mangler og feil har blitt avdekket på kontrollene i Østfold.
Juks, mangler og feil har blitt avdekket på kontrollene i Østfold. (Foto: John Reidar Westbye)

Feil og mangler avdekket på grenseovergangene på Svinesund og Ørje

Et stort antall tunge kjøretøy er kontrollert når Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, Politiet og Toll i samarbeid gjennomfører felleskontroll.

  • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Felleskontrollen ved grenseovergangene på Svinesund og Ørje startet søndag ettermiddag og avsluttes torsdag denne uken. I løpet av det første døgnet er det  blitt kontrollert et stort antall tunge kjøretøy begge steder.

Manglende transporttillatelse og dårlige bremser

– Vi har blant annet stoppet en buss uten leiekontrakt eller transporttilatelse, en semitrailer med meget dårlige bremser, en biltransport nesten helt uten bremser og ellers i generelt veldig dårlig stand –  den hadde allerede kjøreforbud i Sverige og bedre gikk det ikke her, en russisk trailer hadde manipulert AD-Blue-systemet og ble anmeldt, rapporterer kontrolleder i Statens vegvesen, John Reidar Westbye fra Ørje.

Kontorsjef Øyvind Grotterød og inspektør Roger Gulvik i Utekontrollseksjonen på Svinesund. Foto: Bjørn Lillevolden

– Av forskjellige årsaker måtte noen sjåfører komme seg videre uten bil etter kontrollen søndag kveld. Det er levert to anmeldelser, en av disse gjelder en tungbil som prøvde å stikke av fra kontrollen, sier Øyvind Grotterød.

I tillegg til et stort mannskap fra Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen deltar Politiet og Toll i den store grensekontrollen i Østfold.

– Det beste vi kan si om kvaliteten på kjøretøyene hittil, er at de fleste tungbilene har god dekkutrustning, sier Øyvind Grotterød.

Denne bussen som ble stoppet på Ørje kontrollstasjon, manglet leiekontrakt eller transporttillatelse. Foto: John Reidar Westbye
Denne bilen hadde svært dårlige bremser. Foto: John Reidar Westbye
På denne bilen var dekkene svært nedslitte. Foto: John Reidar Westbye

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen