Feilaktig om taxipriser

Feilaktig om taxipriser

Mange av taxinæringens motstandere bruker feilaktige tall om prisutviklingen i Oslo for å ramme næringen og begrunne avregulering.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Nylig gjentok Nettavisen påstanden om at taxiprisene i Oslo steg med 104 prosent fra 2007 til 2014. Tallet ble også brukt i en debatt i Dagsnytt 18 nylig.

- Det riktige tallet for denne perioden er 20 prosent, sier utredningssjefen i forbundet, Kristoffer Fosse Hanssen. - Det er gjennomsnitts stigning av takstene i Oslo fra november 2007 til november 2014.

Han ba Nettavisen korrigere deres tall. De kom da opp med en ”dokumentasjon” basert på Statistisk Sentralbyrås omsetningstall for perioden, delt på antall kilometer kjørt.

- Det blir feil å sammenligne prisutviklingen på denne måten, sier Fosse Hanssen. - Utviklingen i pris må ta utgangspunkt i de takstene som taxisentralene har satt og beregne utviklingen i disse. Dette gir en objektiv utvikling i prisene, og som ikke er påvirket av kundenes preferanser og behov.

Enhetspris

Norges Taxiforbunds prisindeks baseres på en ”enhetspris” som er et vektet snitt av alle takstelementene som gjelder på ulike tider av døgnet, og på ulike dager i uken, for de ulike sentralene. Dette gir oss et godt sammenligningsgrunnlag når vi skal sammenligne takstene de ulike sentralene opererer med, og også om vi skal se på utviklingen i takstene over tid. Det er denne enhetsprisen jeg referer til når jeg sier at takstene i snitt har økt med omtrent 20 prosent fra 2007 og 2015, sier utredningssjef Kristoffer Fosse Hanssen.

Jamførpris – sammenligning

Det meste av Norge er underlagt maksimalprisforskriften. Jamførprisen (for en tur på 8 km og 13 minutter, og vektet som enhetspris) ligger nå på 245 kroner.

Dette er prisen Konkurransetilsynet har godkjent etter vurdering av kostnadsutvikling og lønnsutvikling. Til sammenligning har en del bysentraler (som selv setter sine priser) følgende jamførpris:

Oslo Taxi 278 kroner, Christiania Taxi, Oslo 306 kroner. Norgestaxi, Oslo 306 kroner, Bergen Taxi 264 kroner, Stavanger taxi 268 kroner, Trøndertaxi 290 kroner.

Tallene viser altså at prisene er høyest der det er sterkest konkurranse, men at stigningen ligger langt lavere enn det som brukes i offentlig debatt.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen