Felles logistikkterminal for Posten og Bring

Felles logistikkterminal for Posten og Bring

Posten Norge vil samle all post- og logistikkvirksomhet i Tromsø i en ny felles terminal. Den er planlagt å stå ferdig i 2017.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Jobber med å finne tomt

Posten har vedtatt å investere om lag 270 millioner kroner i den nye post- og logistikkterminalen, som vil være arbeidsplass for nærmere 335 medarbeidere. I tillegg kommer kostnadene til tomt.

Terminalene som samles er post- og pakketerminalen på Langnes, Bring-terminalen i Breivika og distribusjonsenheten som ligger i Tromsdalen.

Posten Norge arbeider nå med å finne tomt til den nye terminalen. Målet er at tomten skal være klar i tredje kvartal i 2015.

– Når vi samler all virksomheten i Tromsø i en felles terminal, vil Posten og Brings kunder få et enda bedre tilbud. Driften blir også mer effektiv, og trafikk- og miljøbelastningene blir mindre, sier distriktssjef Odd-Arne Nilsen i Posten Norge.

Reduserer CO2

Beregninger viser at samlokaliseringen vil føre til mer enn 150.000 færre kjørte kilometer med bil i året for Posten og Brings virksomhet i regionen. Det betyr også en reduksjon i CO₂-utslipp på nesten hundre tonn i året.

Den nye post- og logistikkterminalen vil bli på vel 12 000 kvadratmeter, som er omtrent samme areal som dagens terminaler.

Den nye terminalen er en del av Postens strategi for å samordne driften i konsernet. Tilsvarende terminaler eller logistikksentre er under bygging eller planlegging blant annet i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Narvik.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen