Felles logistikkterminal for Posten og Bring

Felles logistikkterminal for Posten og Bring

Posten Norge vil samle all post- og logistikkvirksomhet i Tromsø i en ny felles terminal. Den er planlagt å stå ferdig i 2017.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Jobber med å finne tomt

Posten har vedtatt å investere om lag 270 millioner kroner i den nye post- og logistikkterminalen, som vil være arbeidsplass for nærmere 335 medarbeidere. I tillegg kommer kostnadene til tomt.

Terminalene som samles er post- og pakketerminalen på Langnes, Bring-terminalen i Breivika og distribusjonsenheten som ligger i Tromsdalen.

Posten Norge arbeider nå med å finne tomt til den nye terminalen. Målet er at tomten skal være klar i tredje kvartal i 2015.

– Når vi samler all virksomheten i Tromsø i en felles terminal, vil Posten og Brings kunder få et enda bedre tilbud. Driften blir også mer effektiv, og trafikk- og miljøbelastningene blir mindre, sier distriktssjef Odd-Arne Nilsen i Posten Norge.

Reduserer CO2

Beregninger viser at samlokaliseringen vil føre til mer enn 150.000 færre kjørte kilometer med bil i året for Posten og Brings virksomhet i regionen. Det betyr også en reduksjon i CO₂-utslipp på nesten hundre tonn i året.

Den nye post- og logistikkterminalen vil bli på vel 12 000 kvadratmeter, som er omtrent samme areal som dagens terminaler.

Den nye terminalen er en del av Postens strategi for å samordne driften i konsernet. Tilsvarende terminaler eller logistikksentre er under bygging eller planlegging blant annet i Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen og Narvik.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen