Flertallet av norske bileiere gjør utrygge verkstedvalg

Flertallet av norske bileiere gjør utrygge verkstedvalg

6 av 10 bileiere er ikke i stand til å identifisere et godkjent verksted.

 • Kjøretøy
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Alle verksteder i Norge skal være godkjent av Statens vegvesen. Dette skal sikre at de har kompetanse og verktøy som er nødvendig. I en ny undersøkelse kommer det likevel fram at flertallet av bileierne her i landet ikke vet hvordan de kan identifisere et godkjent verksted.

-Funnene er ikke overraskende, men like fullt skremmende, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen.

- På ulovlige verksteder vet du ingenting om kompetansen eller utstyret de har. Konsekvensene kan i verste fall bli at du kjører rundt i en bil som er trafikkfarlig.

Svart arbeid

I spørreundersøkelsen svarer også nærmere en av fire at det er greit å reparere bilen svart i deres omgangskrets.

- Jeg tror ikke folk nødvendigvis vet helt hva det er de er med på å støtte når de gjør dette. De er med på å støtte kriminelle. Ikke-godkjent verksteddrift er gjerne knyttet til flere ulovlige forhold, som skatteunndragelser og utnyttelse av de som jobber der. I tillegg går det selvfølgelig utover de godkjente verkstedene som driver seriøst, sier Molnes.

Du har heller ikke de samme klagemulighetene om du reparerer bilen svart, påpeker han.

- Mange reparerer nok svart fordi det virker billigere. Men om jobber er utført dårlig, risikerer du å måtte betale dobbelt.

Service og tilgjengelighet viktigst

Service og tilgjengelighet er viktigst når bileiere velger verksted, tett fulgt av pris og anbefalinger. Verkstedene finner de hovedsakelig gjennom nettsøk og anbefalinger fra venner og bekjente.

- Vi synes det er synd at bare to prosent oppgir at de er innom nettsidene våre for å forsikre seg om at verkstedet er godkjent. Dette er det eneste stedet du kan få helt sikker informasjon om at et verksted er godkjent eller ikke, sier Molnes.

Du finner oversikt over alle godkjente verksteder på her.

Behov for mer informasjon

Statens vegvesen sammen andre myndigheter og en samlet bilbransje jobber nå for å redusere svart og ulovlig arbeid i bilbransjen.

-Vi ser at vi har en jobb å gjøre – både for å opplyse bileierne om viktigheten av å velge godkjente verksteder, men også med å følge opp de som driver ulovlig, sier Molnes.

Om verksteder:
 • Det finnes ca. 3 500 godkjente verksteder i Norge
 • I tillegg finnes det ca. 550 virksomheter som er godkjent for kun bestemte typer reparasjoner (for eksempel på hjul og eksosanlegg)
 • Du finner alle godkjente verksteder på www.vegvesen.no/finnverksted
 • Godkjente verksteder skal ha godkjentskilt fra Statens vegvesen
 • Bilbransjeforeningen anslår at svart verkstedarbeid utgjør en verdi på rundt 3 milliarder hvert år
Om undersøkelsen:
 • Service er viktigst for valg av verksted (90 % har svart viktig eller svært viktig), deretter tilgjengelighet (82 %), anbefalinger fra andre (78 %), pris (77 %) og beliggenhet (71 %).
 • Venner og bekjente er største kilde når det gjelder valg av verksted (49 %), deretter internettsøk (32 %). 2 % av de spurte bruker Statens vegvesens tjeneste med oversikt over godkjente verksteder.
 • 22 % av de spurte visste ikke at verksteder i Norge må være godkjent. Av de som visste det, svarer 43 % at de ikke vet hvordan de kan identifisere et godkjent verksted.
 • 22 % av de spurte synes det er greit å reparere bilen svart i sin omgangskrets.
 • Undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av Statens vegvesen, NAF, Norges Bilbransjeforbund og Mitt anbud.
 • Undersøkelsen er utført som et ledd i en større kampanje for å redusere svart og uautorisert arbeid innen verkstedbransjen.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen