Fokus på klima og lønnsomhet

Fokus på klima og lønnsomhet

Det mangler ikke på spennende program når transport- og logistikkbransjen møtes på Gardermoen 19. og 20. oktober. I 56 år har dette vært bransjens viktigste møteplass.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Alt som kan krype og gå av politiske tungvektere, bransjeledere og foredragsholdere, vil bidra til at dette blir en todagers konferansebegivenhet.

- Der andre konferanser og messer sliter med økt oppslutningstall, seiler Transport & Logistikk på en oppadgående bølge. Fjorårets konferanse var en "høydare", med over 900 konferansedeltakere, sier direktør for Transport & Logistikk 2015, Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

- Meg bekjent er det ingen som kan vise til tilsvarende oppslutning. At både statsråden, statssekretærer og Transportkomiteen melder seg på ett år i forveien, viser at konferansen er en viktig arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering. Med Nasjonal transportplan som bakteppe, er jeg overbevist om at dette blir en arena for mange gode faglige innspill, sier han.

Må bli mer miljøvennlig

Hovedtemaene på Transport & Logistikk er klimautfordringer og lønnsomhet i transportbransjen. Flere transportbrukere og transportkjøpere vil fortelle hva de har gjort på dette området.

- Transportbransjen har ikke vært flinkest i klassen med hensyn til klimautslipp. Dette må bransjen og samfunnet for øvrig ta innover seg og bidra aktivt til å redusere utslippene, sier Frøise.

Han mener et viktig tiltak er å utnytte godstransportene mer effektivt med maksimal utnyttelse av fyllingsgraden på containere til og fra kunder. Et annet område er å ta i bruk alternativt drivstoff der det lar seg gjøre. Her er blant annet NorgesGruppen langt fremme i bruken av biodrivstoff på sine biler.

Samferdsel for kommunene og fylkene

- Når vi kommer til oktober har vi hatt et nytt kommune og fylkestingsvalg. Vi har mottatt flere hevendelser om å lage et spor på konferansen som gir faglig påfyll av samferdselskunnskap for nyvalgte representanter og administrasjonene. Her har vi fått med alle fraksjonslederne i partiene som får holde sine innlegg, vi har også fått med oss NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund for å fortelle om viktigheten av samferdsel og næringsetablering, sier Frøise.

- Samtidig vil direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, holde innlegg om godsets rolle samfunnet. Dette blir veldig et spennende spor, sier Frøise.

Han er allerede i god gang med programmet og i full gang med å booke de over 100 standene. Mingling blant utstillere og deltagere er også en viktig del av en så stor konferanse.

Meld deg på konferansen her.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen