Bildet er fra Tanangerveien utenfor Stavanger. Her er det mye tungtrafikk, og om en uke får disse bilene kjøre i eget felt.
Bildet er fra Tanangerveien utenfor Stavanger. Her er det mye tungtrafikk, og om en uke får disse bilene kjøre i eget felt. (Foto: Statens vegvesen)

For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt

9. november får tungtrafikken mellom Sola flyplass og Tananger utenfor Stavanger sitt eget kjørefelt.

  • Tungbil
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Målet om bedre framkommelighet for buss og næringstrafikk var årsaken til at Vegvesenet begynte å jobbe med egne felt for tungbiler, forteller senioringeniør Inge Lygre Undheim i Statens vegvesen.

Strekningen som åpner i neste uke er på 2,5 km. Satsingen på egne felt for tungbil skal videreføres og inngår som en del av Transportkorridor vest.

Nullvekst i personbiltrafikken

Han forteller at utfordringen var å øke kapasiteten for næringstrafikken samtidig som personbiltrafikken ikke fikk samme spillerom til økning. Målet om nullvekst i personbiltrafikken var ufravikelig.

Et gult infoskilt varsler at det er eget felt for tungbiler. Foto: Statens vegvesen

– Vi måtte finne på noe nytt for å innfri de motstridende målene. Der kom egne felt for tungbil inn etter idé fra Dublin, sier Undheim.

Bedre framkommelighet for alle

Han regner med at næringslivet vil ta imot nyvinningen med glede. Tungbiltrafikken vil ha god framkommelighet hele døgnet, også i rushtida. Det gir godstrafikken bedre framkommelighet, effektivitet og dermed mindre utslipp. Også bussene kommer til å bruke tungbilfeltet.

– Personbilene får også bedre framkommelighet når alle de store kjøretøyene er i tungtrafikkfeltet. Men dersom flere velger å kjøre bil til og fra jobb, kan det jo bli trangt i det vanlige kjørefeltet, avslutter Undheim.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen