Bildet er fra Tanangerveien utenfor Stavanger. Her er det mye tungtrafikk, og om en uke får disse bilene kjøre i eget felt.
Bildet er fra Tanangerveien utenfor Stavanger. Her er det mye tungtrafikk, og om en uke får disse bilene kjøre i eget felt. (Foto: Statens vegvesen)

For første gang i Norge: Tungbiler får eget kjørefelt

9. november får tungtrafikken mellom Sola flyplass og Tananger utenfor Stavanger sitt eget kjørefelt.

  • Tungbil
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Målet om bedre framkommelighet for buss og næringstrafikk var årsaken til at Vegvesenet begynte å jobbe med egne felt for tungbiler, forteller senioringeniør Inge Lygre Undheim i Statens vegvesen.

Strekningen som åpner i neste uke er på 2,5 km. Satsingen på egne felt for tungbil skal videreføres og inngår som en del av Transportkorridor vest.

Nullvekst i personbiltrafikken

Han forteller at utfordringen var å øke kapasiteten for næringstrafikken samtidig som personbiltrafikken ikke fikk samme spillerom til økning. Målet om nullvekst i personbiltrafikken var ufravikelig.

Et gult infoskilt varsler at det er eget felt for tungbiler. Foto: Statens vegvesen

– Vi måtte finne på noe nytt for å innfri de motstridende målene. Der kom egne felt for tungbil inn etter idé fra Dublin, sier Undheim.

Bedre framkommelighet for alle

Han regner med at næringslivet vil ta imot nyvinningen med glede. Tungbiltrafikken vil ha god framkommelighet hele døgnet, også i rushtida. Det gir godstrafikken bedre framkommelighet, effektivitet og dermed mindre utslipp. Også bussene kommer til å bruke tungbilfeltet.

– Personbilene får også bedre framkommelighet når alle de store kjøretøyene er i tungtrafikkfeltet. Men dersom flere velger å kjøre bil til og fra jobb, kan det jo bli trangt i det vanlige kjørefeltet, avslutter Undheim.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen