Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Det midlertidige forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter gjelder på hverdager i tidsrommet kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Vegvesenet planlegger å gjenåpne tunnelen mandag 29. mai.

– Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Intensiverer kontrollene

Statens vegvesen vil i tiden etter åpning intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

– Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, særlig for næringstransport, framholder Karbø. – Men for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte, og i påvente av andre løsninger som tar lenger tid å få på plass, har vi likevel valgt å innføre et forbud for tungtransport over 12 meter i rushtiden.

Forbudet gjelder inntil andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert.

Planlegger gjenåpning mandag 29. mai

Reparasjonsarbeidet etter brannen 5. mai er i all hovedsak ferdig. Nå gjenstår kun testing av det tekniske utstyret, og montering av skilt.

– Vi gjenåpner så raskt alle skilt er på plass og vi har fått gjennomført nødvendige tester. Når tunnelen tas i bruk igjen ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

Tiltak ved åpning:

 • Midlertidig forbud for tunge kjøretøy over 12 meter på hverdager i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og 15.00-18.00.
 • Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire».
 • Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ Turn + Brann/Fire».
 • Bom går raskere ned ved rødt lys.
 • Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy.
 • Skilt med symbol for videoovervåking.
 • «Keep Distance» skilt og merking i vegbanen inne i tunnelen.
 • Tungbilberger i beredskap på Måna på hverdager i tidsrommet kl. 09.00-15.00. (Midlertidig tiltak for å evaluere eventuell effekt i forhold til redusert stengetid.)
 • Hyppigere tekniske kontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner).

Tiltak som iverksettes raskt etter åpning:

 • Oppfrisking av rumlefelt inne i tunnelen.
 • Tydeligere merking i vegbanen.
 • Varmeskanning av tunge kjøretøy som et prøveprosjekt

På lengre sikt kan det være aktuelt å vurdere disse tiltakene:

 • Friteksttavler på hver side av tunnelen for å kunne gi mer utfyllende informasjon til trafikantene om for eksempel prognose for åpning av stengt tunnel.
 • Opplæring av trafikanter, om for eksempel viktighet av å holde avstand, lavt gir og lignende, i samarbeid med foreninger/næringsliv.
 • Flere skilt med «Snu/Turn + Brann/Fire» (synlig kun ved brann).
 • Høyttaleranlegg i tunnelen for innsnakk fra VTS.
 • Systemer som kan identifisere og luke ut risikokjøretøy ut i fra registreringsnummer eller bombrikke.
 • Det midlertidige fergetilbudet for passasjerer mellom Sætre og Drøbak tilbys til og med dagen for gjenåpning.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen