Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Forbudt for tunge kjøretøy over 12 meter i rushtiden

Det midlertidige forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter gjelder på hverdager i tidsrommet kl. 07.00-09.00 og kl. 15.00-18.00.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Vegvesenet planlegger å gjenåpne tunnelen mandag 29. mai.

– Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Nils Audun Karbø.

Intensiverer kontrollene

Statens vegvesen vil i tiden etter åpning intensivere kontrollaktiviteten for å sikre at skiltingen følges.

– Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, særlig for næringstransport, framholder Karbø. – Men for å ivareta trafikksikkerheten på best mulig måte, og i påvente av andre løsninger som tar lenger tid å få på plass, har vi likevel valgt å innføre et forbud for tungtransport over 12 meter i rushtiden.

Forbudet gjelder inntil andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert.

Planlegger gjenåpning mandag 29. mai

Reparasjonsarbeidet etter brannen 5. mai er i all hovedsak ferdig. Nå gjenstår kun testing av det tekniske utstyret, og montering av skilt.

– Vi gjenåpner så raskt alle skilt er på plass og vi har fått gjennomført nødvendige tester. Når tunnelen tas i bruk igjen ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

Tiltak ved åpning:

 • Midlertidig forbud for tunge kjøretøy over 12 meter på hverdager i tidsrommene kl. 07.00-09.00 og 15.00-18.00.
 • Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire».
 • Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ Turn + Brann/Fire».
 • Bom går raskere ned ved rødt lys.
 • Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy.
 • Skilt med symbol for videoovervåking.
 • «Keep Distance» skilt og merking i vegbanen inne i tunnelen.
 • Tungbilberger i beredskap på Måna på hverdager i tidsrommet kl. 09.00-15.00. (Midlertidig tiltak for å evaluere eventuell effekt i forhold til redusert stengetid.)
 • Hyppigere tekniske kontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner).

Tiltak som iverksettes raskt etter åpning:

 • Oppfrisking av rumlefelt inne i tunnelen.
 • Tydeligere merking i vegbanen.
 • Varmeskanning av tunge kjøretøy som et prøveprosjekt

På lengre sikt kan det være aktuelt å vurdere disse tiltakene:

 • Friteksttavler på hver side av tunnelen for å kunne gi mer utfyllende informasjon til trafikantene om for eksempel prognose for åpning av stengt tunnel.
 • Opplæring av trafikanter, om for eksempel viktighet av å holde avstand, lavt gir og lignende, i samarbeid med foreninger/næringsliv.
 • Flere skilt med «Snu/Turn + Brann/Fire» (synlig kun ved brann).
 • Høyttaleranlegg i tunnelen for innsnakk fra VTS.
 • Systemer som kan identifisere og luke ut risikokjøretøy ut i fra registreringsnummer eller bombrikke.
 • Det midlertidige fergetilbudet for passasjerer mellom Sætre og Drøbak tilbys til og med dagen for gjenåpning.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen