Ford tester selvkjørende biler i simulert bytrafikk

Ford tester selvkjørende biler i simulert bytrafikk

Ford er den første bilprodusenten i verden som tester selvkjørende kjøretøy på Mcity – et fullskala simulert bymiljø som er bygget opp av og ved University of Michigan.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Mcity gjør det mulig å teste Fords selvkjørende bilflåte i realistiske trafikksituasjoner der man gjentatte ganger kan finjustere nye teknologier under trygge forhold, sier Raj Nair, ansvarlig for global produktutvikling i Ford Motor Company. - Dette er et viktig skritt videre for å gjøre millioner av menneskers liv enklere og forbedre deres mobilitet - slik Henry Ford gjorde for 112 år siden.

Mcity gjør det mulig å teste Fords selvkjørende bilflåte i realistiske trafikksituasjoner

Ford har testet selvkjørende biler i over 10 år og utvider nå testingen til et variert spekter av veier og realistiske nabolag på Mcity for å akselerere forskningen på avanserte sensorteknologier.

Ford Fusion Hybrid selvkjørende forskningskjøretøy kombinerer dagens sjåførassistanseteknologier som fremoverrettede kameraer, radar og ultrasoniske sensorer, og legger til fire LiDAR-sensorer for å skape et sanntids 3D-kart av kjøretøyets omgivelser.

[factbox id="1"]

Virkelighetstesting på en helt ny måte

Mcity åpnet i juli 2015. Dette fullskala-bymiljøet gjør det mulig å skape réelle trafikksituasjoner – som å kjøre på rødt lys – som ikke kan prøves ut på offentlige veier.

Det er gatelys, trafikklys, fotgjengeroverganger, kjørefelter, nedbygde fortau, sykkelstier, trær, fortau, trafikkskilt, utstyr for trafikkstyring – til og med utstyr for regulering av veiarbeid. Her blir Ford Fusion Hybrid selvkjørende forskningskjøretøy testet på en rekke veityper - fra betong, asfalt og simulert brostein til grusveier. Bilen kan også kjøre ut på to-, tre- og firefelts veier, på- og avkjøringsramper, rundkjøringer og tunneler.

- Hensikten med Mcity er at vi får en skaleringsfaktor. Hver kilometer som kjøres kan representere 10, 100 eller 1000 km kjøring på vei der det pakkes inn vanskelige trafikksituasjoner, sier Ryan Eustice, professor ved University of Michigan.

Ford avdekket sitt Fusion Hybrid selvkjørende forskningskjøretøy i 2013 i et forsøk på å utvikle sensorsystemer slik at disse teknologiene kunne integreres i Fords neste generasjon kjøretøy. Tidligere i år opplyste Ford at de flyttet sin forskningsinnsats med hensyn til selvkjørende kjøretøyteknologi til det neste utviklingstrinnet, til en avansert konstruksjonsfase. Teamet arbeider for å gjøre sensors- og datateknologier tilgjengelig for produksjon samtidig som de fortsetter å teste og forbedre algoritmene.

Vi er glade for å kunne ønske Ford velkommen som den første bilprodusenten som tar i bruk Mcity

Ford tilbyr i dag en full portefølje av selvkjørende teknologier og de mest tilgjengelige sjåførassistanseteknologiene i en rekke ulike modeller både i USA og Europa.

Ved siden av å bli testet i Mcity og på offentlige veier og gater har Fords selvkjørende flåte av kjøretøy vært testet på selskapets utviklingsfasiliteter i Dearborn og Romeo i Michigan.

Mcity tilbyr et unikt og realistisk testmiljø som vil hjelpe Ford til å akselerere utviklingen

- Vi er glade for å kunne ønske Ford velkommen som den første bilprodusenten som tar i bruk Mcity for å teste selvkjørende kjøretøy, sier Peter Sweatman, direktør for Mobility Transformation Center. - Mcity tilbyr et unikt og realistisk testmiljø som vil hjelpe Ford til å akselerere utviklingen av sine selvkjørende teknologier samtidig som de bygger videre på eksisterende forskningssamarbeid med University of Michigan.

Endring av måten verden beveger seg på

Selvkjørende kjøretøy er ett av elementene i Ford Smart Mobility, Fords plan for å levere mobilitet, selvkjørende kjøretøy og en forenklet kundeopplevelse.

Med Ford Smart Mobilitet vil selskapet nok en gang endre måten verden beveger seg på for å gjøre menneskers liv bedre - ved å bruke innovasjoner og avanserte teknologier i hele sitt virksomhetsområde for å møte verdens største transportutfordringer. Som Henry Ford gjorde for 112 år siden.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen