Forsker på morgendagens hybridbuss

Forsker på morgendagens hybridbuss

MAN Truck & Bus deltar i EUs forskningsprosjekt ECOCHAMPS. Målet med prosjektet er videreutvikling av hybrid-teknologien for forskjellige bruksområder.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

EU fremmer videreutvikling av hybrid-teknologien. MAN Truck & Bus deltar som partner når det gjelder anvendelse i busser. Frem til 4. kvartal i år vil det bli utviklet et basis hybrid-kjøretøy for modulært bruk avhengig av kundeønsker.

Utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje

Under paraplyen til EUs "Horizon 2020" prosjektet skal ECOCHAMPS utvikle hybrid-teknologi for passasjertransport og andre nyttekjøretøy. Målet med dette samarbeidet, som består av totalt 26 partnere, er å utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje for varierte bruksområder. Som en av de involverte partnerne konstruerer MAN en hybridbuss som skal ha en inntil 20 prosent mer effektiv drivlinje.

- Særlig i bybuss-segmentet ser vi et stort potensial i å bruke eMobility applikasjoner. Imidlertid spiller Total Cost of Ownership en svært vesentlig rolle for transportutøverne, forklarer Dr. Götz von Esebeck, leder av eMobility hos MAN Truck & Bus.

- På grunn av dette arbeider vi kontinuerlig for å finne både tekniske og økonomiske forbedringer for løsningen vår." Selskapet arbeider blant annet med standardisering og vurderer nærmere hvordan komponenter i høykapasitets-busser også kan brukes i lastebiler. Dette vil kreve teknologiske byggeklosser som egner seg for begge typer kjøretøy.

Kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport

MAN anser hybriddrift som et interessant supplement til dagens produkter. Hybridbusser kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport både som en brobyggende teknologi inntil helelektriske busser blir introdusert på markedet og som et supplement til dagens kjøretøy, for eksempel i persontrafikk inn til bykjernene.

Hybrid-teknologien har mange anvendelses-muligheter. Som en del av prosjektet utvikler MAN et konsept for et basiskjøretøy med batteri-elektrisk drivelinje. Avhengig av kundenes krav kan forskjellige energikilder integreres, for eksempel en dieseldrevet generator eller en brenselcelle. Slike løsninger vil gi økt rekkevidde i tillegg til kjøretøyets rene batterikapasitet.

MAN vil presentere sin basis hybridbuss, utviklet som en del av ECOCHAMPS-prosjektet, for offentligheten i løpet av 4. kvartal 2017.

Prosjektet har mottatt støtte fra European Union’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjons-program.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen