Forsker på morgendagens hybridbuss

Forsker på morgendagens hybridbuss

MAN Truck & Bus deltar i EUs forskningsprosjekt ECOCHAMPS. Målet med prosjektet er videreutvikling av hybrid-teknologien for forskjellige bruksområder.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

EU fremmer videreutvikling av hybrid-teknologien. MAN Truck & Bus deltar som partner når det gjelder anvendelse i busser. Frem til 4. kvartal i år vil det bli utviklet et basis hybrid-kjøretøy for modulært bruk avhengig av kundeønsker.

Utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje

Under paraplyen til EUs "Horizon 2020" prosjektet skal ECOCHAMPS utvikle hybrid-teknologi for passasjertransport og andre nyttekjøretøy. Målet med dette samarbeidet, som består av totalt 26 partnere, er å utvikle en effektiv, kompakt, robust og kostnadseffektiv hybrid drivelinje for varierte bruksområder. Som en av de involverte partnerne konstruerer MAN en hybridbuss som skal ha en inntil 20 prosent mer effektiv drivlinje.

- Særlig i bybuss-segmentet ser vi et stort potensial i å bruke eMobility applikasjoner. Imidlertid spiller Total Cost of Ownership en svært vesentlig rolle for transportutøverne, forklarer Dr. Götz von Esebeck, leder av eMobility hos MAN Truck & Bus.

- På grunn av dette arbeider vi kontinuerlig for å finne både tekniske og økonomiske forbedringer for løsningen vår." Selskapet arbeider blant annet med standardisering og vurderer nærmere hvordan komponenter i høykapasitets-busser også kan brukes i lastebiler. Dette vil kreve teknologiske byggeklosser som egner seg for begge typer kjøretøy.

Kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport

MAN anser hybriddrift som et interessant supplement til dagens produkter. Hybridbusser kan gi et verdifullt bidrag til lavutslipps-transport både som en brobyggende teknologi inntil helelektriske busser blir introdusert på markedet og som et supplement til dagens kjøretøy, for eksempel i persontrafikk inn til bykjernene.

Hybrid-teknologien har mange anvendelses-muligheter. Som en del av prosjektet utvikler MAN et konsept for et basiskjøretøy med batteri-elektrisk drivelinje. Avhengig av kundenes krav kan forskjellige energikilder integreres, for eksempel en dieseldrevet generator eller en brenselcelle. Slike løsninger vil gi økt rekkevidde i tillegg til kjøretøyets rene batterikapasitet.

MAN vil presentere sin basis hybridbuss, utviklet som en del av ECOCHAMPS-prosjektet, for offentligheten i løpet av 4. kvartal 2017.

Prosjektet har mottatt støtte fra European Union’s Horizon 2020 forsknings- og innovasjons-program.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen