Forslaget til CO2-fond er et blindspor

Forslaget til CO2-fond er et blindspor

- Regjeringens forslag mangler vesentlige elementer og vil ikke levere det skiftet i teknologi vi trenger. Det sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Et samlet næringsliv og et flertall på Stortinget har ønsket et fond som kan sørge for nye grønne teknologiske løsninger for å realisere klimaforpliktelsene fram mot 2030. Vi er da overrasket over at Regjeringen ikke er mer offensive ved å introdusere nye styringseffektive virkemidler som kan sikre gjennomføringen. Vi har dårlig tid. Det viser de ambisiøse målene Regjeringen har lagt for nullutslippskjøretøy i Nasjonal transportplan. Alle er enig om at det er transportsektoren som peker seg ut.

Et teoretisk sidespor

- Vi reagerer på at Regjeringen bruker mye plass på å snakke ned insentivbaserte miljøavtaler i meldingen. Her snakker man mot bedre vitende, og gir et dårlig grunnlag for videre diskusjoner. At Regjeringen tror at økte avgifter alene skal løse dette, er et teoretisk sidespor som vil fjerne motivasjonen blant bedriftene.

- Regjeringen følger ikke opp vårt og Stortingets utgangspunkt om et bredt, ambisiøst og fleksibelt fond. I stedet rammes det hele inn som en bevilgningsbasert" løsning". Risikoen for at man får hele statsstøtte-regelverket å forholde seg i den daglige driften vil da være vesentlig og vi ender opp med et mindre slagkraftig fond.

En tydeligere tidsplan

- Vi savner også en tydeligere tidsplan. Allerede nå er det gått mye tid i påvente av denne tilbakemeldingen til Stortinget som kunne vært brukt til å utrede et data- og analysegrunnlag for en felles forhandlingsplattform. I stedet skrives det om utfordrende infomasjonassymmetri mellom partene som grunnlag for å bruke avgifter som løsning.

- Vi anmoder derfor Stortinget om raskt å sikre at spørsmålet om fondsmodell holdes åpent til forhandlingene slik Stortinget tidligere har bedt om, sier Langeland.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen