Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund, deltok onsdag på kontroll av tungbiler i Troms.
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund, deltok onsdag på kontroll av tungbiler i Troms. (Foto: Monica Knoff)

Fortsatt stor kontrollaktivitet i nord

Statens vegvesen og Norges Lastebileier-Forbund lover fortsatt satsing for å få farlige vogntog vekk fra norske veier.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Onsdag var vegdirektør Terje Moe Gustavsen og administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund(NLF), Geir A. Mo, på besøk i Troms. De overvar kontroller av kjøretøy både i Nordkjosbotn og grensestasjonen ved Kilpisjärvi.

– Etter en vinter med mye fokus på utenlandske kjøretøy og kontroll av disse, er det viktig at vi fortsetter det trøkket som har vært, sier Gustavsen.

– Det finnes dessverre vogntog som ikke har noe på norske vinterveier å gjøre, og de må vi stoppe. De siste årene har antall kontroll av dekk og kjetting på kjøretøy økt, og hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert over 7 500 kjøretøy i Nord-Norge og 43 000 på landsbasis.

– Vi har økt kontrollaktivitet betydelig. Ikke bare gjør det at vi kan stoppe flere uegnede vogntog, det har også en preventiv effekt. Sjåfører skal vite at i Norge risikerer de å bli stoppet, sier Gustavsen.

Behov for strengere regler

NLF er stort sett fornøyd med Vegvesenets innsats, og er opptatt av at vi må ruste oss for framtida.

– Mengdene gods på vei vil fortette å øke i åra framover. Det er derfor viktig at vi jobber preventivt og hindrer en negativ utvikling. Vi må dimensjonere regelverk og innsats og ta i bruk nye måter å kontrollere på. Her opplever jeg at vi har et godt samarbeid med Statens vegvesen i dag, sier Mo.
Og vegdirektøren lover at endringer er på gang.

Kontrolleder Roger Furumo i Statens vegvesen informerer vegdirektøren og Geir A. Mo om arbeidet som blir utført i forbindelse med kontrollene. Foto: Monica Knoff

– Vi jobber med å stramme inn reglene for godkjente vinterdekk, og det vil overraske meg om dette ikke er klart allerede til neste vinter, sier Gustavsen.

Redusert ulykkesrisiko

De siste årene er antall ulykker med vogntog halvert. Likevel er mange bekymret for hva som møter dem på veien.

– Det er klart at ulykkespotensialet i tunge kjøretøy er stort, og selv om antall ulykker er halvert, vil én ulykke alltid være én for mye. Det er likevel viktig at vi ikke svartmaler en hel bransje, de aller fleste har tingene sine i orden. Så er det vår oppgave å stoppe de som ikke har det, sier Gustavsen.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen