Fortsetter sine produksjonsplaner for fornybar diesel

Fortsetter sine produksjonsplaner for fornybar diesel

Energiselskapet St1 fortsetter rekken av investeringer som skal sikre oppstart av produksjon av fornybar diesel i 2020 ved sitt raffineri i Gøteborg, Sverige. Selskapet har nå signert en ingeniørdesignpakke og lisensavtale med Haldor Topsoe for en produksjonsenhet for fornybar diesel. Denne vil bli integrert med St1s raffineri.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Enheten vil bygges under forutsetning av en endelig investeringsbeslutning som fattes etter ferdigstillelse av design våren 2018, og etter å ha mottatt nødvendige tillatelser. Selskapet annonserte en investering på 40M EUR i en hydrogenenhet ved raffineriet i juli. Hydrogenenheten representerer første trinn i investeringsprogrammet for produksjon av fornybar diesel, som tar sikte på en årlig produksjonskapasitet på 200.000 tonn.

St1 har et sterkt fokus på fornybar energi

Det nordiske energiselskapet St1 opererer i Sverige, Finland og Norge. St1s langsiktige strategi for satsning på avansert fornybart drivstoff har som målsetting at selskapet skal oppfylle de planlagte målene for utslippsreduksjon i de respektive landene. Sverige står overfor krevende forpliktelser for klimagassreduksjon, mens Finland og Norge møter strengere krav for omsetning av biodrivstoff. På tross av stadig mer krevende målsettinger, hersker det fortsatt stor usikkerhet rundt fremtidige krav og reguleringer angående råvarene som inngår i produksjonen.

- De nordiske landene som St1 operer i har verdens mest ambisiøse målsetninger for fornybart drivstoff. Det vil derfor være logisk å investere i produksjon av fornybar diesel ved raffineriet vårt. Forestående lovgivning i EU, spesielt med tanke på råvarer, kaster en skygge av politisk urolighet som gjør investeringsbeslutningen svært vanskelig. En fleksibel råvarebase er derfor det eneste brukbare alternativet for oss ved planlegging av vår nye produksjonsenhet. En slik base vil levere bærekraftig drivstoff av høy kvalitet til dagens og fremtidens bilpark, sier Hilde Wahl, CEO i St1 Sverige.

Avanserte fornybare drivstoff

St1 fortsetter å utvikle ny teknologi for produksjon av avansert etanol, med sterkt fokus på lignocellulosisk råstoff. Det første Cellunolix®-anlegget som skal produsere avansert etanol av sagflis er nå i innkjøringsfasen i Kajaani, Finland. Selskapet er også på utkikk etter steder å etablere nye Cellunolix®-anlegg i driftslandene. I 2016 ble det for eksempel signert en intensjonsavtale om etablering av et anlegg ved Follum i Hønefoss. St1 drifter allerede fem etanolanlegg som produserer avansert avfallsbasert etanol for transportsektoren. Et av etanolanleggene er integrert med St1s raffineri i Gøteborg og har en produksjonskapasitet på fem millioner liter avansert etanol per år, med bruk av 20 000 tonn bakeriavfall som råstoff.

- Produksjon av fornybar diesel i Sverige passer perfekt inn i vår målsetting om å redusere CO2-utslipp fra fossilt drivstoff i tråd med vår visjon. Vårt overskudd kommer fortsatt hovedsakelig fra fossile energikilder, men disse gjør det mulig for oss å investere tungt på flere fronter i utvikling av innovativ, fornybar energi, som avanserte fornybare drivstoff, energi fra geotermisk varme og vindkraft, sier Kim Wiio, CEO for St1 Nordic.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen