Stortinget har vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter.
Stortinget har vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter. (Foto: Knut Opeide)

Fra fritak til rabatt for nullutslippsbiler

Det er nå opp til lokalpolitikerne å bestemme om elbiler og hydrogenbiler, såkalte nullutslippskjøretøy, skal betale bompenger eller ei.

  • Nullutslipp
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter. Den tidligere fritaksordningen er erstattet med en bestemmelse om at disse kjøretøyene ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av ordinær takst når brikkerabatten (se note 1) er trukket fra.

Regjeringen har nå kommet med et opplegg for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Nye prosjekter åpner for lokale vedtak

Når nye bompengeprosjekter planlegges, skal det i utgangspunktet legges opp til at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 (se note 2) skal betale 50 prosent av ordinær takst, mens nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 (se note 3) fortsatt slipper å betale bompenger.

Det er imidlertid åpnet for at det lokalt kan vedtas andre prosentsatser for nullutslippskjøretøy så lenge de ligger mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst.

Beta­ling av bompenger som nullutslippskjøretøy kre­ver elektronisk brikke og gyldig avtale.

Hvis ordinær takst f.eks. er 20 kr, vil nullutslippsbiler betale maksimalt 8 kr når brikkerabatt på 20 prosent er trukket fra.

Kan kreve betaling i eksisterende anlegg

Det åpnes også for å ta betaling for nullutslipps­kjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter der­som det er lokalpolitisk tilslutning til det. Som for de nye bompengeprosjektene, vil 50 prosent betalingsgrense og kravet om bruk av bompengebrikke også gjelde for de bompengeprosjektene som allerede er i drift.

Særskilt ordning for miljødifferensierte takster

I bypakker med miljødifferensierte takster, som i Oslo og Bergen, er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører. Takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1 og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. Har man gyldig avtale og brikke, oppnås i tillegg takstrabatt på 20 prosent.  Gyldig avtale og brikke er i tillegg påkrevd for rabattordninger som timesregel og månedstak.

Krav om betaling – lokalpolitiske vedtak

Eventuelle krav om betaling for nullutslippskjøretøy i det enkelte bompengeprosjekt, vil avhenge av om og når det blir fattet lokalpolitiske vedtak om dette i berørte kommuner og fylkeskommuner. Ved innføring av betaling for nullutslippskjøretøy i et eksisterende bompengeanlegg, vil det bli informert om dette på samme måte som ved andre takstendringer.

For mer informasjon: Prop. 87 S (2017-2018)

1) Brikkerabatt på 20 prosent gjelder for kjøretøy innen takstgruppe 1 som har tegnet AutoPASS-avtale og har gyldig brikke. Det kan fortsatt forekomme bompengeprosjekter med forskuddsbetalte rabatter i stedet for 20 prosent brikkerabatt.

2) Takstgruppe 1: Kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg og alle kjøretøy i kjøretøykategori M1 uavhengig av vekt med gyldig avtale og brikke.

3) Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt f.o.m. 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale og brikke.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen