FREJA AB engasjerer ny administrerende direktør
(Bilde: FREJA )

FREJA AB engasjerer ny administrerende direktør

Transport- og logistikkfirmaet FREJA Transport & Logistics AB fortsetter utviklingen av den svenske organisasjonen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Anders Ekroth (50 år) starter 1. januar 2018 som administrerende direktør for FREJA Transport & Logistics AB i Sverige, samtidig som han går inn i konsernledelsen.

Anders Ekroth (50 år) starter 1. januar 2018 som administrerende direktør for FREJA Transport & Logistics AB i Sverige, samtidig som han går inn i konsernledelsen.
Anders Ekroth (50 år) starter 1. januar 2018 som administrerende direktør for FREJA Transport & Logistics AB i Sverige, samtidig som han går inn i konsernledelsen. Bilde: FREJA

Anders Ekroth bor i Ängelholm, og hans siste stilling har vært administrerende direktør for LEMANs aktiviteter i Sverige. I tillegg til en stor erfaring fra logistikkvirksomheten, hvor han har arbeid for selskaper som Schenker, Nyman og Schultz, Hapag, Iloyd og Greencarrier, har Anders betjent FN i Libanon, og i mange år har han vært aktiv i ulike foreninger som styremedlem i Rögle BK Hockey.

Helt nytt ledelsesteam

Med denne siste ansettelsen har FREJA-gruppen satt sammen et helt nytt ledelsesteam i Sverige i 2017 - et team som vil sørge for at den svenske delen av organisasjonen vil komme sammen med resten av gruppen etter flere år med skuffende resultater.

Videre vil de nye ansettelsene sikre et sterkere fokus på utviklingen av de svenske veivirksomhetene, som har utgjort hoveddelen av aktivitetene så langt, men i tillegg er kvalifikasjonene nå satt til å utvikle aktivitetene i Air & Sea. 

FREJA Transport & Logistics AB har nå kommet ett skritt nærmere på å sikre sin posisjon på å bli den svenske næringslivets førstevalg, som transport- og logistikkleverandør.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen