FREJA mot nye mål
(Illustrasjon: FREJA)

FREJA mot nye mål

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S har sikret seg et tilfredsstillende resultat i 2017. Spesielt datterselskapene i Norge og Finland leverer resultater markant over markedsnivået.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

FREJA har i 2017 fortsatt å investere kraftig - både i organisasjonen og i teknologi. En klar bevissthet om at transport og logistikk er People's Business gjør at det fortsatt er fokus på å skape sterke relasjoner med kundene. Ambisjonene er betydelige i den nordiske transportvirksomheten. Med oppkjøpet av Transcargo i 2018 og de muligheter det medfører, er det god grunn til å bevare optimismen framover.

FREJA konsernet fortsetter den positive utviklingen i 2017

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om vekst i omsetningen fra 2016 til 2017 på 5%. Den samlede omsetningen i 2017 lander i alt på EUR 342 mill.

EBIT utgjør EUR 5,58 mill i 2017 mot EUR 6,35 mill i 2016. Årets resultat før skatt utgjør EUR 7,97 mill mot 6,16 mill i 2016.

På tross av vårt fokus på effektivisering er vi også bevisste på at mennesket er vår viktigste ressurs - transport er People's Business.

- Jørgen Hansen

Konsernets egenkapital har vokst fra EUR 28,44 mill i 2016 til EUR 33,89 mill i 2017. Egenkapitalandelen vokste fra 33,9% til 37,2% ultimo 2017. Utviklingen i datterselskapene i Norge og Finland er meget positiv. I Sverige har organisasjonen blitt betraktelig styrket. I Danmark ble det i 2017 investert i nye forretningsområder og kunnskapsressurser. I Kina har utviklingen vært stabil og 1. september 2017 åpnet vi et nytt kontor – denne gang i Guangzhou.

Tross massiv investering i teknologi er transport og logistikk fortsatt People's Business

Gjennom 10 år har FREJA foretatt store investeringer i IT-plattformen, og 2017 er ikke noe unntak. Vi investerer til dels for å optimere vår egen drift, og til dels for å være konkurransedyktige, men også for å sikre fordeler til våre kunder i deres verdikjede.

– Vårt fokus er fortsatt å utvikle de langsiktige forholdene til våre kunder og leverandører. På tross av vårt fokus på effektivisering er vi også bevisste på at mennesket er vår viktigste ressurs - transport er People's Business. Våre nøkkelord er åpenhet, tillit og troverdighet. Vi har alltid drevet vår virksomhet ut ifra sterke verdier. Vi jobber daglig for å utgjøre en forskjell for våre kunder og sikre at vi sammen blir litt bedre for hver dag, forteller Jørgen Hansen, majoritetseier og CEO i FREJA konsernet.

Tilstedeværelse og ambisjoner preger dagsordenen i den alltid sultne nordiske bedriften

– Et fornuftig årsresultat for 2017, men vi er beredt og har ambisjoner om å vise at vi kan enda bedre. Salg og lease-back av eiendommen i Stockholm sikret oss et rekordresultat i 2017. I det kommende året er det integreringen av Transcargo og vår nye posisjon i det polske markedet som får størst fokus, og som bl.a. vil sikre vekst i omsetning. Vi har plattformen klar og begynner å se resultatene av de siste årenes investeringer i FREJA.  Skulle det dukke opp ytterligere muligheter for konsolidering, er vi klare for å vurdere de også, avslutter Jørgen Hansen.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen