FREJA mot nye mål
(Illustrasjon: FREJA)

FREJA mot nye mål

Transport- og logistikkvirksomheten FREJA Transport & Logistics Holding A/S har sikret seg et tilfredsstillende resultat i 2017. Spesielt datterselskapene i Norge og Finland leverer resultater markant over markedsnivået.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

FREJA har i 2017 fortsatt å investere kraftig - både i organisasjonen og i teknologi. En klar bevissthet om at transport og logistikk er People's Business gjør at det fortsatt er fokus på å skape sterke relasjoner med kundene. Ambisjonene er betydelige i den nordiske transportvirksomheten. Med oppkjøpet av Transcargo i 2018 og de muligheter det medfører, er det god grunn til å bevare optimismen framover.

FREJA konsernet fortsetter den positive utviklingen i 2017

FREJA Transport & Logistics Holding A/S rapporterer om vekst i omsetningen fra 2016 til 2017 på 5%. Den samlede omsetningen i 2017 lander i alt på EUR 342 mill.

EBIT utgjør EUR 5,58 mill i 2017 mot EUR 6,35 mill i 2016. Årets resultat før skatt utgjør EUR 7,97 mill mot 6,16 mill i 2016.

På tross av vårt fokus på effektivisering er vi også bevisste på at mennesket er vår viktigste ressurs - transport er People's Business.

- Jørgen Hansen

Konsernets egenkapital har vokst fra EUR 28,44 mill i 2016 til EUR 33,89 mill i 2017. Egenkapitalandelen vokste fra 33,9% til 37,2% ultimo 2017. Utviklingen i datterselskapene i Norge og Finland er meget positiv. I Sverige har organisasjonen blitt betraktelig styrket. I Danmark ble det i 2017 investert i nye forretningsområder og kunnskapsressurser. I Kina har utviklingen vært stabil og 1. september 2017 åpnet vi et nytt kontor – denne gang i Guangzhou.

Tross massiv investering i teknologi er transport og logistikk fortsatt People's Business

Gjennom 10 år har FREJA foretatt store investeringer i IT-plattformen, og 2017 er ikke noe unntak. Vi investerer til dels for å optimere vår egen drift, og til dels for å være konkurransedyktige, men også for å sikre fordeler til våre kunder i deres verdikjede.

– Vårt fokus er fortsatt å utvikle de langsiktige forholdene til våre kunder og leverandører. På tross av vårt fokus på effektivisering er vi også bevisste på at mennesket er vår viktigste ressurs - transport er People's Business. Våre nøkkelord er åpenhet, tillit og troverdighet. Vi har alltid drevet vår virksomhet ut ifra sterke verdier. Vi jobber daglig for å utgjøre en forskjell for våre kunder og sikre at vi sammen blir litt bedre for hver dag, forteller Jørgen Hansen, majoritetseier og CEO i FREJA konsernet.

Tilstedeværelse og ambisjoner preger dagsordenen i den alltid sultne nordiske bedriften

– Et fornuftig årsresultat for 2017, men vi er beredt og har ambisjoner om å vise at vi kan enda bedre. Salg og lease-back av eiendommen i Stockholm sikret oss et rekordresultat i 2017. I det kommende året er det integreringen av Transcargo og vår nye posisjon i det polske markedet som får størst fokus, og som bl.a. vil sikre vekst i omsetning. Vi har plattformen klar og begynner å se resultatene av de siste årenes investeringer i FREJA.  Skulle det dukke opp ytterligere muligheter for konsolidering, er vi klare for å vurdere de også, avslutter Jørgen Hansen.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen