FREJA styrker sin Pharma-kvalitetsavdeling
(Foto: FREJA)

FREJA styrker sin Pharma-kvalitetsavdeling

FREJA Transport & Logistics har, med utgangspunkt i logistikkanlegget på Fjeldbo nord for Oslo, stor suksess med satsingen på et bredt spekter av logistikk- og relaterte verdiøkende tjenester med unikt høyt kvalitetsnivå for norske og internasjonale farmasøytiske selskaper.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Selskapet er godkjent av Statens Legemiddelverk både i henhold til myndighetskravene for GDP – Good Distribution Practice- og GMP - Good Manufacturing Practice-. Som et ledd i arbeidet med å betjene økt etterspørsel, samt strengere prosesskrav fra kunder og Statens Legemiddelverk i forbindelse med «serialiseringsdirektivet», styrker vi nå forretningsområdets kvalitetsressurser ytterligere.

FREJA styrker sin Pharma- Kvalitetsavdeling med ansettelsen av Thien Duc Nguyen. Foto: FREJA

– Med ansettelsen av Cand. Pharm. Thien Duc Nguyen i vår Pharma-kvalitetsavdeling, økes staben som allerede består av Ingvill Håvik og Dag Morfelt. Thien kommer fra MSD og har over10 års erfaring. Vi vil presentere han nærmere for våre kunder og øvrige forbindelser ved første mulige anledning, sier Logistikkdirektør Joar Bjørndal.

– Med denne utvidelsen av vårt Speditør 2.0-team med stort kvalitetsfokus i FREJA, ser vi frem til fortsatt å være en av markedets ledende service- og kvalitetsleverandører innenfor dette segmentet også, sier administrerende direktør Kjell-Arne Eloranta.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen