FREJA Transport & Logistics og Transcargo forener krefter
(Foto: FREJA)

FREJA Transport & Logistics og Transcargo forener krefter

– Med konkurransemyndighetenes godkjennelse, er det med stor glede vi kan informere om at FREJAs oppkjøp av Transcargo ble gjennomført den 31. januar 2018 med virkning fra den 1. januar 2018.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Ved å forene kreftene – og utnytte felles kompetanse og ressurser - er vi overbevisst om at vi i enda høyere grad har produkter, som vil være verdiskapende for kunder og øvrige samarbeidspartnere i det fremtidige FREJA-konsernet, uttaler Jørgen J. Hansen, Group CEO.

Sterkt merkevare innen  kjøle- og frysetransporter

Med oppkjøpet av Transcargo, som har et spesielt sterkt merkevare innen kjøle- og frysetransporter og som er blant markedslederne på trafikker mellom Danmark, Baltikum, Sentral-Europa samt Hellas, er FREJA et skritt nærmere sitt mål om at være en fullservice-leverandør i transport- og logistikkmarkedet.

Transcargo hadde en omsetning på 500 MDK, en trailerpark på 350 og tilfører FREJA 140 ansatte, hvorav 90 i Polen. Disse fordelt på fire lokasjoner i egen drift og to lokasjoner inhouse services.

De danske selskapene forventes å fusjonere i løpet av våren og forsommeren. Ytterligere informasjon rundt dette vil følge så snart de praktiske oppgavene er på plass.

Transcargo Polen vil fortsette under Transcargo navnet som et søsterselskap til de øvrige selskaper i konsernet.

Transcargos avdeling i Brøndby flytter til FREJA i Taastrup så snart som mulig, i tillegg vil noen av de danske trafikkene bli samordnet i Stilling respektive Padborg.

Transcargo kontoret i Trelleborg, vil etter fusjonen av de danske selskapene, bli integrert i FREJA Transport & Logistics AB og således bli FREJAs 5. lokasjon i Sverige.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen