Gammeldags å flikke på drivstoffavgifter

Gammeldags å flikke på drivstoffavgifter

Dagens transportpolitikk må fornyes. Politikerne har satt høye mål for renere transport, men planen for gjennomføringen er uklar. Drivstoffavgiften har vært gjenstand for heftig debatt siste året.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

NAF har ikke tro på at å flikke på denne avgiften vil gi god effekt, hverken mer rettferdig pumpepris eller kutt i klimautslippene. De mener det finnes bedre løsninger.

Å differensiere pumpeprisen vil være upraktisk og vanskelig å gjennomføre. Det handler mer om symbolpolitikk enn god distriktspolitikk. Men det er behov for å gjøre noe, spesielt siden folk er mer avhengig av bil og drivstoff i distriktene. Dessuten er det ikke så mange elbiler på veiene på bygda. Det handler om større avhengighet av bil, og lengre hverdagsreiser, mener NAF.

Erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising

Medlemsorganisasjonen NAF mener det finnes langt bedre løsninger enn gammeldags flikking på drivstoffavgiften. Ny teknologi åpner for å prise kjøring i by og bygd på ulik måte.

- Tiden er derfor inne for å erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising. Vi oppfordrer myndighetene til å utrede ikke-sporbar veiprising som erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.

- Gjort riktig, vil dette bli mer rettferdig. Norge må legge til rette for god mobilitet for folk, uavhengig om man bor i Svolvær eller Oslo.

Vi må slutte å skru på et gammelt og skjevt system og heller tilrettelegge for fremtiden. Klimamålene for transportsektoren er satt, og de er tøffe. NAF mener det er mulig å tilrettelegge for raskere og renere hverdagsreiser, og dermed oppfylle målene. Det krever at politikerne tar nye virkemidler i bruk, slik at tiltak for å få ned utslippene ikke rammer distriktene urettferdig.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen