Gammeldags å flikke på drivstoffavgifter

Gammeldags å flikke på drivstoffavgifter

Dagens transportpolitikk må fornyes. Politikerne har satt høye mål for renere transport, men planen for gjennomføringen er uklar. Drivstoffavgiften har vært gjenstand for heftig debatt siste året.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

NAF har ikke tro på at å flikke på denne avgiften vil gi god effekt, hverken mer rettferdig pumpepris eller kutt i klimautslippene. De mener det finnes bedre løsninger.

Å differensiere pumpeprisen vil være upraktisk og vanskelig å gjennomføre. Det handler mer om symbolpolitikk enn god distriktspolitikk. Men det er behov for å gjøre noe, spesielt siden folk er mer avhengig av bil og drivstoff i distriktene. Dessuten er det ikke så mange elbiler på veiene på bygda. Det handler om større avhengighet av bil, og lengre hverdagsreiser, mener NAF.

Erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising

Medlemsorganisasjonen NAF mener det finnes langt bedre løsninger enn gammeldags flikking på drivstoffavgiften. Ny teknologi åpner for å prise kjøring i by og bygd på ulik måte.

- Tiden er derfor inne for å erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising. Vi oppfordrer myndighetene til å utrede ikke-sporbar veiprising som erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.

- Gjort riktig, vil dette bli mer rettferdig. Norge må legge til rette for god mobilitet for folk, uavhengig om man bor i Svolvær eller Oslo.

Vi må slutte å skru på et gammelt og skjevt system og heller tilrettelegge for fremtiden. Klimamålene for transportsektoren er satt, og de er tøffe. NAF mener det er mulig å tilrettelegge for raskere og renere hverdagsreiser, og dermed oppfylle målene. Det krever at politikerne tar nye virkemidler i bruk, slik at tiltak for å få ned utslippene ikke rammer distriktene urettferdig.

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

LOGISTIKK/17. august 2018

Bygger nytt logistikksenter i Hirtshals

Color Line bygger et logistikksenter på totalt 18 000 m2 i Hirtshals. I tråd med Color Lines miljøprofil bygges senteret etter danske standarder og krav der bærekraftige løsninger er prioritert. Det første spadetaket tas fredag, og de første 9 400 m2 av bygget vil stå klare i september 2019. Les hele saken

Til toppen