Geta setter bussen på kartet

Geta setter bussen på kartet

Kollektivreisende i Rogaland kan nå følge med på bussen i et sanntidsoppdatert kart. Med det nye kartet kan du se nøyaktig hvor bussen din befinner seg. Tjenesten er utviklet av Geta.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kartet er koblet til sporingsenheter i bussene, og oppdateres med sekunders mellomrom. Dermed kan du når som helst plukke opp mobilen og se hvor din buss befinner seg akkurat nå. Eller for den sakens skyld en av de andre 440 rutebussene i Rogaland.

Det er Kolumbus, et fylkeskommunalt eid selskap som koordinerer kollektivtrafikken i Rogaland, som er oppdragsgiver. Audun M. Solheim, strategi- og utviklingssjef i Kolumbus sier at kartet er et supplement til det eksisterende sanntidssystemet som beregner når bussene kommer stoppestedet.

Problemfri lansering

- Du ser akkurat hvor bussen er. Det gir en ekstra sikkerhet fordi ordinære sanntidssystemer baserer på seg på beregninger og prognoser, og heller ikke kan fange opp hvordan uforutsette hendelser vil påvirke kjøretiden, sier Solheim.

Første versjon av kartet ble lansert 1. februar, og Solheim betrakter erfaringene så langt som gode.

- Vi har jobbet lenge med kartet og har prøvd det ut internt, så vi var trygge på at det var klart til lansering. Det ble umiddelbart ganske stor pågang etter lansering, og vi fikk utfordringer med ytelsen. Her var Geta på ballen hele veien og løste utfordringene på et par timer, sier Solheim.

Åpne data

Kartet er basert på standard Google-funksjonalitet, og henter åpne data i SIRI-protokollen (Service Interface for Real Time Information).

- Hvem som helst kan lage et slikt kart, men vi ønsket å lage kartet selv for å nå ut til kundene våre med noe vi kan stå inne for, og etterhvert legge på ytterligere informasjon, sier Solheim.

Geta har stått for utvikling og drift av Kolumbus sine nettsider siden 2013.

- Utfordringen på vår side var på den tekniske siden, sier Valdis Iljuconoks, teamleder og løsningsarkitekt hos Geta.

- Kartet henter data fra en rekke systemer hver annet sekund, så det er mye data å prosessere. Og det må være oppe til enhver tid, sier Iljuconiks.

Den ferdig utviklede tjenesten er uansett ikke tyngre enn at den driftes på eksisterende hardware-infrastruktur, og er en naturlig del av øvrig innhold på www.kolumbus.no.

Fornøyd kunde

- Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Geta. Vi opplever at de leverer når de skal og gir oss gode råd og er en god samarbeidspartner, sier Solheim.

Han fremhever at Kolumbus har god intern kompetanse på området, men likevel ser seg tjent med å bruke Geta.

- Vi ber gjerne Geta komme med sine anbefalinger, og følger disse. Ved å bestille løsninger med forretningsmessig perspektiv heller enn teknisk, kan Geta som leverandør fokusere på å levere en teknisk best mulig løsning, sier Solheim. Dette er kun mulig siden vi som kunde er trygg på den kompetansen Geta tilbyr.

- Det er viktig for oss å ha en leverandør som både er smidig og som leverer, men som også sier fra og kommer med bedre alternativer dersom de mener at vi som kunde er i ferd med å gjøre feil valg. Som kunde er det svært tilfredsstillende å ha en leverandør som finner gode løsninger på de utfordringene vi kaster mot dem, og som i tillegg leverer på tid.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen