Stena Jutlandica har vært batterihybridfartøy i en måned.
Stena Jutlandica har vært batterihybridfartøy i en måned. (Foto: Stena Line)

Gode resultater for batteriprosjektet

Stena Jutlandica har nå fullført sin første måneds drift som batterihybridfartøy. Erfaringene fra disse første ukene har overgått forventningene.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det er veldig spennende at vi nå er i gang med eldrift på Stena Jutlandica. Dette prosjektet er en viktig del i vår målrettede innsats for å redusere vår innvirkning på miljøet. I takt med at både størrelsen og kostnaden for batterier reduseres, blir batteridrift et meget attraktivt alternativ til tradisjonelt drivstoff for frakt. Dette er fordi utslippene skal kunne elimineres i fremtiden, sier Erik Lewenhaupt, leder for bærekraft ved Stena Line.

Batteriprosjektet utføres i gradvis . I trinn 1, som nå er i gang, handler det om å koble på elektrisk drift for å redusere bruken av dieselgeneratorer, samt for manøvrering av baugpropellene når skipet legger til havn.

I trinn to koples batteridrift til to av de fire hovedmaskinene, noe som betyr at Stena Jutlandica vil kunne kjøre på elektrisk kraft innenskjærs, ca.10 sjømil ut til Vinga fyrtårn. 

I trinn tre vil alle fire hovedmaskinene være koblet til batteri, og skipet vil kunne kjøre ca. 50 sjømil mellom Sverige og Danmark utelukkende på elektrisk kraft. 

Kan bli aktuelt også for andre fartøyer

Allerede etter 1 måned rapporteres det om positive effekter. 

– Vi har for eksempel kunnet minske bruken av dieselgeneratorer, og trenger nå bare å bruke en i stedet for tre. En annen positiv effekt gjelder sikkerheten; Ved å ha konstant tilgang til elektrisitet reduserer vi risikoen for strømbrudd, sier Johan Stranne, Senior Chief Engineer på Stena Jutlandica. 

Miljøbesparingen i trinn 1 ved å bruke batteristrøm for redusert generatorbruk og manøvrering i havn, utgjør om lag 500 tonn drivstoff, og 1500 tonn CO2. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra ca 600 biler. 

Målet med å gjennomføre dette i flere trinn er for å kunne teste og evaluere dette mens prosjektet pågår. Hvis prosjektet lykkes, kan batterikraft bli aktuelt også for andre fartøyer innenfor Stena Lines virksomhet. 

Arbeidet med trinn to er påbegynt, og målet er å gjennomføre dette innen tre år. De tekniske løsningene i første trinn er utviklet av Stena Teknik i samarbeid med Callenberg Technology Group, og halvparten av finansieringen til prosjektet kommer fra Trafikverket og EU.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen