Godt bærekraftsarbeid bidrar til andreplass i ny omdømmemåling
(Foto: TINE)

Godt bærekraftsarbeid bidrar til andreplass i ny omdømmemåling

I en fersk omdømmemåling fra kommer TINE på andreplass, bare slått av Coop Norge. Totalscoren på 82 er det høyeste TINE har oppnådd.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Resultatet i undersøkelsen bygger på intervju med nærmere 1000 personer og måler de 95 største selskapene i Norge.

Best likt blant unge og gamle

Til sammen 82 prosent av de spurte svarer at de har et ganske godt eller meget godt inntrykk av TINE. Tilsvarende tall for Coop Norge er 84 prosent, mens Vinmonopolet kommer på tredjeplass blant næringsmiddelaktørene med 79 prosent. Kvinner liker oss bedre enn menn. Unge under 25 år og 60+ er aldersgruppene vi scorer høyest blant, mens blant landsdelene kommer Nord-Norge på topp.

TINE har størst framgang på miljøbevissthet, der de ligger hele 17 prosentpoeng foran neste bedrift i gruppen næringsmidler/dagligvare. TINE gjør det relativt sett dårligst på økonomi og lønnsomhet.

Ser resultatet av målbevisst arbeid 

På området samfunnsansvar og moral har TINE i perioden 2011 til 2018 aldri hatt en høyere score.

– Det siste året har både Kukraft, fornybar energi på meierier og transport vært tiltak med høy prioritet ute i virksomhetsområdene og bred kommunikasjon rundt. Dette er eksempler som gjør bærekraft til en integrert og kommersiell viktig del av virksomheten. Jeg vil takke hele TINE som har bidratt til dette resultatet og jeg vil takke forbrukerne for den tilliten de viser oss, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Hun legger til at det er ekstra hyggelig å legge merke til at TINE har en betydelig framgang både på miljøbevissthet og samfunnsansvar.

– Dette er områder vi i flere år har jobbet målrettet med, både å gjennomføre tiltak og fortelle hva vi gjør innenfor miljø og bærekraft. Vi har fortsatt mye vi kan ta tak i, og det er mange som puster oss i nakken. Det gledelige resultatet i 2018 er en skikkelig inspirasjon til fortsatt iherdig innsats, avslutter Refsholt.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen