Godt statsbudsjett for transportsektoren

Godt statsbudsjett for transportsektoren

- Det er et godt statsbudsjett for transportsektoren, konkluderer forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

[factbox id="1"]

Han er fornøyd med at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan, at vegvedlikeholdet styrkes og at tungbilkontrollen prioriteres. Det blir flere døgnhvileplasser for tungtransportsjåfører og regjeringen tar mål av seg til å innføre et nasjonalt system for elektronisk billettering. Interessant er det også at regjeringen vil utvikle et eget metodeverktøy for kabotasjekontroll.

- Vi forventer at dette vil omfatte et eget register over kabotasjeoppdrag, slik Yrkestrafikkforbundet har tatt til orde for, sier Furøy.

Vi forventer at dette vil omfatte et eget register over kabotasjeoppdrag

Furøy har merket seg at bevilgningene til Arbeidstilsynet økes med 10 mill kr, men frykter dette er i minste laget. Han forutsetter imidlertid at etaten nå følger opp allmenngjøringen av tariffavtalene for godstransport og turbil med økt kontrollvirksomhet.

- Kontrollene må ha et så vidt stort omfang at transportørene opplever en reell risiko for å bli kontrollert og at dette følges opp med sanksjoner som svir for dem som velger å bryte dagens regler, sier Furøy.

Jeg har merket meg at det nå gjøres endringer i regelverket

Han er imidlertid ikke fornøyd med alle deler av statsbudsjettet for 2016. Økningen av momssatsene i kollektivtrafikken vil lett føre til prisøkninger, selv om det i budsjettet sies at momsøkningen skal kompenseres kollektivselskapene. Økningen rammer dessuten turbilnæringen med full tyngde og bidrar til å forverre konkurranseforholdet vis a vis utenlandske turbilselskaper som opererer i det norske markedet. Disse selskapene er i prinsippet underlagt samme bestemmelser som norske selskaper. Av erfaring vet vi imidlertid at disse selskapene ikke betaler moms i Norge.

- Jeg har merket meg at det nå gjøres endringer i regelverket for merverdiavgiften og at skatteetatens etterkontroll skal styrkes. Vi vil i den forbindelse håpe at skattemyndighetene nå tar konkurransevridningen mellom norske og utenlandske transportører på alvor, sier Furøy.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen