Dårlig sikring av last er en av årsakene til at mange får bruksforbud.
Dårlig sikring av last er en av årsakene til at mange får bruksforbud. (Foto: Geir Thomas Finstad)

Grensekontroller: Nær 1 200 kjøretøy kontrollert ved fire grenseoverganger

Dekkene er bedre både på norske og utenlandske tungbiler, men kontrollene ved Svinesund, Ørje, Østby og Magnor resulterte i 29 anmeldelser og 315 bruksforbud.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kontrollene ble gjennomført andre uken i april. Øyvind Grotterød i Utekontrollen i Østfold og Geir Thomas Finstad i Hedmark har inntrykk av at dekkutrustningen er blitt bedre de siste årene, og spesielt gledelig er det at utenlandske tungbiler nå er bedre skodd for norske forhold.

Sjåfører som får bruksforbud må sørge for å utbedre feil og mangler før de kan kjøre videre, og de alvorligste bruddene blir anmeldt til politiet.

- Geir Thomas Finstad

Bruksforbud til 315 sjåfører

Vel 25 prosent av sjåførene fikk bruksforbud, og årsakene er mange, men brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, dårlig lastsikring og dårlige bremser er gjengangere i statistikken.

– Sjåfører som får bruksforbud må sørge for å utbedre feil og mangler før de kan kjøre videre, og de alvorligste bruddene blir anmeldt til politiet, sier Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Kontrollen avdekket blant annet tungbil med utslitt bremseskive. Foto: Geir Thomas Finstad

Samarbeid for økt trafikksikkerhet

Fire regioner i Statens vegvesen (Region øst, midt, sør og vest) samarbeidet om gjennomføringen av kontrollene, og alle er godt fornøyde med både resultatene og gjennomføringen. Tollvesenet og Politiet er også svært viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å sikre at tungbiler følger lover og regler når de ferdes på norske veier.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen