Grønn bylogistikk i København

Grønn bylogistikk i København

Forurensning fra varetransport og godstrafikk er både et problem for lokale bymiljø og for nasjonale mål om reduserte utslipp av klimagasser. Transportsektoren og myndigheter bør derfor stå sammen for å finne effektiv og miljøvennlige løsninger for varetransport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Transportsektoren er en av de store bidragsyterne av avgasser og annen miljøforurensning. Godstransporten står alene for over 10 % av CO2-utslipp og nesten 40 % av NOX-utslipp i Norge. I tillegg kommer støy, redusert fremkommelighet og slitasje på veinettet og infrastruktur.

Selskapet Citylogistik – kbh har funnet en løsning for å redusere utslipp og samtidig gi lønnsomhet for bedriftene som er involvert. Vi har snakket med Casper Svensson for å finne ut hvordan de har gjort dette i København.

Fra elbiler til bylogistikk

Fortell om din bakgrunn og rolle med bylogistikk i København?

- Jeg har jobbet med elbiler de siste 6 årene og kom i kontakt med København kommune på en konferanse. De ønsket å se hvordan min erfaring fra elbilbransjen kunne anvendes innen deres satsning på miljøvennlig bylogistikk. Vi har jobbet tre år med analyse og konseptutvikling og har ett års erfaring med konseptet.

Hvilke konkrete tiltak og tjenester tilbyr dere?

- Vi samler gods fra forskjellige transportører og bruker utelukkende elbiler for å transportere varene inn til byen. Vanligvis får butikker levert mange pakker i løpet av dagen fra forskjellige transportører på forskjellig tidspunkt. Med vår tjeneste kommer alle pakkene fra ulike transportører en gang i døgnet.

Tilpassede leveranser gir tidsbesparelser

Hva er erfaringene med tjenesten til nå?

- Butikkene opplever en relativt stor tidsbesparelse blant annet gjennom å slippe å kvittere for pakkene som leveres. Vanligvis leveres varene på europaller inkludert unødvendig emballasje. Vår tjeneste inkluderer utpakking slik at kunden slipper å håndtere emballasjen fra pallene. Dette gjør at butikken også slipper å returnere spill-emballasjen fra hver levering.

- Nettbutikker har også mye å hente på løsningen siden man kan garantere nøyaktig levering av varer. Butikken abonnerer på en tjeneste som tilpasses deres behov. Vi sender og leverer pakker for mange forskjellige bedrifter.

- Foreløpig har vi tre elbiler i forskjellige størrelser. Vi har sett på hva de har gjort feil i Holland og prøver å unngå å gjøre det samme i København. Det handler blant annet om å finne den beste elbilen til den beste prisen. Holland valgte å tilby tjenesten gratis og greide ikke å dekke etterspørselen. Vi velger å ta betalt for tjenesten fra første dag.

Bylogistikk – leveranse av riktig mengde varer til rett tid

Hvilke tekniske eller organisatoriske utfordringer har oppstått?

- Vi ønsker å optimalisere antallet pakker og turer hver dag. Vi trenger de riktige kundene på det rette tidspunktet. Vi prøver å ha den rette mengde varer i den riktige gaten på det rettetidspunkt.

- Vi kjører med pakker fra mange leverandører. De store leverandørene burde ikke ha behov for å kjøre inn til bysentrum. Dessverre vil mange leverandører hele markedet og forstår ikke at kundene deres foretrekker en samlet levering.

- Vår utfordring er å finne bedrifter som har store besparelser på faste leveranser fra samme transportør. Vi ønsker å vokse stille og rolig for å finne kritisk masse på noen som leverer godset til oss. Vi må også finne kundene som ser at det gir mening med en fast levering til et fast tidspunkt. Den rette mengden gods levert på det riktige tidspunktet.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen