Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. (Foto: Esben Johansen)

Grønn og digital

Utvikler vi smarte, digitale løsninger for fremtidens infrastruktur, legger vi grunnlag både for lavutslippssamfunnet, mer ressurseffektiv transport og ny norsk eksport.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kronikk av administrerende direktør Håkon Haugli, Abelia.

Norge er i verdenstoppen i bruk av teknologi som 4G, bredbånd og elbil. Som privatpersoner er vi blant de raskeste til å ta i bruk nye løsninger. Disse digitale fortrinnene må vi bygge på når vi skal skape tryggere og grønnere transportløsninger.

De siste årene har det kommet en rekke rapporter som viser den digitale tilstanden i Norge og land vi liker å sammenligne oss med. World Economic Forums (WEF) rapport "Global Information Technology Report" viser at Norge er verdensledende på digital infrastruktur og innhold, og ligger svært høyt på individuell bruk av teknologi. Vi henger imidlertid noe etter på næringslivets bruk av teknologi, og vi henger langt etter på offentlig bruk.

Økt digitaliseringstakt i offentlig sektor fram mot 2025 kan bidra til å innsparinger på 65 milliarder kroner på tvers av offentlig sektor i Norge.

- Håkon Haugli

Samme resultater speiles i Abelias Omstillingsbarometer 2017. Rangeringen mot andre land viser til alt overmål at Norge scorer svakere på offentlig digitalisering enn året før. Det er ikke fordi vi gjør stadig mindre i Norge – regjeringen har nemlig satt i gang en rekke lovende prosjekter. Utfordringen er at alle andre land gjør mer.

Det er et problem med et gap mellom det vi opplever som private brukere av tjenester og det det offentlige møter oss med. Det gjelder ikke bare for offentlige tilbydere av tjenester, men for samspillet mellom offentlige og private løsninger – som er og vil være spesielt viktig i transportsektoren.

Vi trenger personer som er "digitalt tospråklige" – som forstår både teknologien og sin sektor, for eksempel transportsektoren.

- Håkon Haugli

Beregninger fra Accenture og World Economic Forum viser at økt digitaliseringstakt i offentlig sektor fram mot 2025 kan bidra til å innsparinger på 65 milliarder kroner på tvers av offentlig sektor i Norge. Gevinsten ved å investere i offentlig digitalisering er altså dobbel: Mer og bedre for mindre.

Det må begynne med kompetanse. Koding og tidlig teknologiforståelse bør inn allerede fra skolestart, og vi trenger flere digitaliseringsspesialister – ikke bare programmerere, men også tjenestedesignere og andre som kan oversette folks behov til smarte løsninger. Og vi trenger personer som er "digitalt tospråklige" – som forstår både teknologien og sin sektor, for eksempel transportsektoren.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen