Grønn yrkestransport på ville veier

Grønn yrkestransport på ville veier

Einar Spurkeland i Schenker AS tar et oppgjør med miljøpolitikken. Han mener kollektiv varetransport og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I et innlegg i Dagens Næringsliv (27.7.2017) tar Einar Spurkeland i Schenker AS et oppgjør med miljøpolitikkens ensidige tro på el-bilen som frelser også i varetransport og fremhever at kollektiv varetransport (samlasting) og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

Varetransport straffes

I dag straffes kollektiv varetransport med køståing, høye bomavgifter og vanskelige leveringsforhold. Rabatter i bommene for lastebiler er også fjernet i Førde og Gudbrandsdalen, mens personbiler får rabatt. Nye bomstasjoner spretter opp over alt og fører til kostnadsøkninger for varelevering.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen