Grønn yrkestransport på ville veier

Grønn yrkestransport på ville veier

Einar Spurkeland i Schenker AS tar et oppgjør med miljøpolitikken. Han mener kollektiv varetransport og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

I et innlegg i Dagens Næringsliv (27.7.2017) tar Einar Spurkeland i Schenker AS et oppgjør med miljøpolitikkens ensidige tro på el-bilen som frelser også i varetransport og fremhever at kollektiv varetransport (samlasting) og bylogistikk må få en mer sentral plass i myndighetenes transportplaner.

Varetransport straffes

I dag straffes kollektiv varetransport med køståing, høye bomavgifter og vanskelige leveringsforhold. Rabatter i bommene for lastebiler er også fjernet i Førde og Gudbrandsdalen, mens personbiler får rabatt. Nye bomstasjoner spretter opp over alt og fører til kostnadsøkninger for varelevering.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen