Anna reiser gjennom Norge sammen med sønnen. Hun deler ut like deler morskjærlighet og gode råd om kjøring på vinterføre.
Anna reiser gjennom Norge sammen med sønnen. Hun deler ut like deler morskjærlighet og gode råd om kjøring på vinterføre. (Skjermbilde: Stillbilde fra filmen)

Gull til kampanjen “The truck driver’s mother”

The International Content Marketing Awards kåret norsk tungbilkampanje til årets vinner 2017.

  • Truck
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Prisen, som deles ut av Content Marketing Association, er den høyest rangerte innenfor sitt felt. Bidrag fra hele verden er hvert år med og konkurrerer. I år kjempet det norske bidraget mot over 400 konkurrenter fra 135 byråer fordelt på 23 land – og gikk altså av med seieren.

VM i sosiale medier

-Dette er veldig morsomt, konkurransen er som et VM i sosiale medier. Vi er både stolte og glade selv om dette ikke bare er vår seier, men et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner der Vegvesenet representerer myndighetssiden, sier Henning Harsem som er leder for tilsyn og kontrollseksjonen i Vegdirektoratet.

Viktig informasjon til tungbilsjåfører

Han kan fortelle at filmen om Lukas og moren hans har fått bred dekning og er hyppig delt over hele Europa. Filmen er foreløpig oversatt til 13 språk.

Kampanjen formidler viktige fakta om hva det vil si å kjøre tungbil på norsk vinterføre. Det handler om dekk og kjetting, men også om regler for kjøre- hviletid og rettigheter som minstelønn og diettpenger for sjåfører som kjører kabotasje i Norge.

Reality

Den polske sjåføren Lukas og moren Anna ble plukket ut i en audition der flere mødre stilte med sine sjåførsønner. Produsentene la vekt på at det ikke skulle være skuespillere som frontet det viktige budskapet, men en helt vanlig sønn og hans mor.

Filmen er spilt inn på tur over Hemsedalsfjellet og har også med scener fra ulike plasser på rv 7 mot Oslo.

-Vi måtte i korte perioder stoppe trafikken over fjellet for å få spilt inn filmen. Produksjonsselskapet hadde kamera som hang nesten en meter utenfor bilen, det var ikke plass til vanlig trafikk i tillegg, sier Harsem. Han fremhever det gode samarbeidsforholdet mellom etatene og produksjonsselskapet som en vesentlig faktor for suksessen.

Se filmen The truckdrivers mother:

Det finnes særnorske regler du som kjører kabotasje eller kombinert transport i Norge må være klar over. I tillegg er det andre særnorske regelverk og forhold vi vil at du skal være kjent med.

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen