Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

På landets hurtigladestasjoner kan mer enn 900 elbiler hurtiglades samtidig til enhver tid. Men det er ikke nok til å unngå kø og ladeangst.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Cirka 50 prosent svarer i Norsk elbilforenings undersøkelse, Elbilisten 2017, at de opplever kø på hurtigladestasjoner enten «ofte» eller «av og til» (se tabell under).

- Vi vet at de travleste hurtigladestasjonene ved viktige knutepunkter jevnlig har kø. Derfor er det viktig at disse stasjonene bygges ut, både siden etterspørselen er stigende og ingen liker å stå i lange køer. Like viktig er det å få på plass hurtigladere i mer grisgrendte strøk, slik at elbilen kan benyttes overalt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

- Våre medlemmer forteller oss at rekkeviddeangst i stor grad er et tilbakelagt stadium. I dag har elbilistene desto mer ladeangst; altså tør de ikke uten videre satse på at hurtiglading er tilgjengelig når de trenger det, sier Bu.

Større hurtigladestasjoner - og satsing på distrikter

I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 gikk Norsk elbilforening ut med en prognose for hvor mange hurtigladestasjoner som må bygges ut fram til 2020.

Utbyggingen av hurtigladestasjoner, med investeringsstøtte fra Enova, sikrer at det innen 1. november i år skal være en hurtigladestasjon for hver 50. kilometer langs de viktigste transportkorridorene − i første omgang så langt nord som Tromsø.

- Dette nettverket gjør at man kommer seg fram, dersom man bare tar seg nok tid. Når et godt ladenettverk er klart, blir det viktig å komme videre med utviklingen av neste steg. Det betyr større hurtigladestasjoner, og det er viktig å finne gode løsninger for vårt nordligste fylke, Finnmark. Der har det så langt ikke vært mulig å få på plass en større satsing, sier Bu.

Vår viktige påvirkningsrolle

Våren 2017 var det registrert over 2.100 ladestasjoner i den norske ladestasjonsdatabasen NOBIL (lenke), som driftes av Norsk elbilforening. Ladestasjonene har rundt 8.000 offentlige ladepunkt i alt, hvorav de fleste er offentlig tilgjengelige.

I løpet av de siste årene er det bygget ut et høyt antall hurtigladestasjoner langs hovedveinettet, med finansieringsstøtte fra Enova.

Norsk elbilforening har brukt mye tid på å påvirke utviklingen og plasseringen av stasjonene, som støtter standardene CHAdeMO, Combo/CCS (begge likestrøm, DC) og 22 kW (vekselstrøm, AC).

- Ikke minst har Norsk elbilforening bidratt med en svært populær RFID-brikke som gjør at våre medlemmer unngår å ha nøkkelknippet fullt av ulike brikker for å hurtiglade, sier Bu.

SAMFERDSEL/15. mai 2019

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

– Det er grunn til å reise spørsmålet om hvorvidt el-ferger kan være et bedre alternativ enn kostbare broer og tunneler i tiden som kommer. Se bare på den såkalte «fergefri» kystvegen fra Stavanger til Trondheim. Det kan kanskje finnes bedre alternativer. Les hele saken

LOGISTIKK/14. mai 2019

Oslo City Hub er åpnet

Logistikkleverandøren DB Schenker åpnet 8. mai sitt første distribusjonssenter for utslippsfri distribusjon i Oslo, den nye Oslo City Hub. Den sentralt beliggende nye terminalen vil redusere CO2-utslippene av by distribusjon med 80% ved hjelp av elektriske biler og e-sykler. Oslo City Hub er en del av Electric City, Oslo by sin feltaktivitetssatsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019. Les hele saken

KJØRETØY/13. mai 2019

Populær modell blir igjen tilgjengelig i Norge

Volvo lanserer nå det ekstra store Globetrotter XXL førerhuset som første gang ble tatt frem for Australia i 2008. Dette ble tilgjengelig på Volvo FH i 2009 og det ble totalt levert 159 FH med XXL – førerhus i FH Classic-serien i Norge den gangen. Nå lanseres dagens Volvo FH-modell med det spesielle førerhuset. Les hele saken

Til toppen