Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

Halvparten opplever kø på hurtigladestasjoner

På landets hurtigladestasjoner kan mer enn 900 elbiler hurtiglades samtidig til enhver tid. Men det er ikke nok til å unngå kø og ladeangst.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Cirka 50 prosent svarer i Norsk elbilforenings undersøkelse, Elbilisten 2017, at de opplever kø på hurtigladestasjoner enten «ofte» eller «av og til» (se tabell under).

- Vi vet at de travleste hurtigladestasjonene ved viktige knutepunkter jevnlig har kø. Derfor er det viktig at disse stasjonene bygges ut, både siden etterspørselen er stigende og ingen liker å stå i lange køer. Like viktig er det å få på plass hurtigladere i mer grisgrendte strøk, slik at elbilen kan benyttes overalt, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

- Våre medlemmer forteller oss at rekkeviddeangst i stor grad er et tilbakelagt stadium. I dag har elbilistene desto mer ladeangst; altså tør de ikke uten videre satse på at hurtiglading er tilgjengelig når de trenger det, sier Bu.

Større hurtigladestasjoner - og satsing på distrikter

I forbindelse med Nasjonal transportplan for 2018-2029 gikk Norsk elbilforening ut med en prognose for hvor mange hurtigladestasjoner som må bygges ut fram til 2020.

Utbyggingen av hurtigladestasjoner, med investeringsstøtte fra Enova, sikrer at det innen 1. november i år skal være en hurtigladestasjon for hver 50. kilometer langs de viktigste transportkorridorene − i første omgang så langt nord som Tromsø.

- Dette nettverket gjør at man kommer seg fram, dersom man bare tar seg nok tid. Når et godt ladenettverk er klart, blir det viktig å komme videre med utviklingen av neste steg. Det betyr større hurtigladestasjoner, og det er viktig å finne gode løsninger for vårt nordligste fylke, Finnmark. Der har det så langt ikke vært mulig å få på plass en større satsing, sier Bu.

Vår viktige påvirkningsrolle

Våren 2017 var det registrert over 2.100 ladestasjoner i den norske ladestasjonsdatabasen NOBIL (lenke), som driftes av Norsk elbilforening. Ladestasjonene har rundt 8.000 offentlige ladepunkt i alt, hvorav de fleste er offentlig tilgjengelige.

I løpet av de siste årene er det bygget ut et høyt antall hurtigladestasjoner langs hovedveinettet, med finansieringsstøtte fra Enova.

Norsk elbilforening har brukt mye tid på å påvirke utviklingen og plasseringen av stasjonene, som støtter standardene CHAdeMO, Combo/CCS (begge likestrøm, DC) og 22 kW (vekselstrøm, AC).

- Ikke minst har Norsk elbilforening bidratt med en svært populær RFID-brikke som gjør at våre medlemmer unngår å ha nøkkelknippet fullt av ulike brikker for å hurtiglade, sier Bu.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen