Statens vegvesen har analysert 20 millioner passeringer etter takstendring i Oslo 1. oktober.
Statens vegvesen har analysert 20 millioner passeringer etter takstendring i Oslo 1. oktober. (Foto: Knut Opeide)

Har tre måneder med nye bomtakster i Oslo endret trafikkbildet?

Tre måneder med miljø- og tidsdifferensierte bomtakster i Osloringen har effekt.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Statens vegvesen har analysert rundt 20 millioner passeringer i 27 bomsnitt i Oslo over tre måneder. Målet var å se om det ble mindre trafikk etter at nye bomtakster ble innført 1. oktober 2017. Fra den dagen betaler en bomtakst etter type kjøretøy og tidspunkt, og taksten er i snitt rundt 40 prosent høyere.

Fem prosent færre biler

De tre første månedene har det vært 5 prosent færre passeringer på hverdager sammenlignet med måneden før takstendringen. Før takstendring var det litt over 280.000 passeringer i Osloringen i døgnet. Etter nye takster ble innført er det rundt 15.000 færre biler som passerer.

-Nedgangen i trafikken er jevnt fordelt over døgnet, det er ikke stor forskjell på rushtida og resten av døgnet.

Eirik Presterud fra NHH og professor i transportøkonomi James Odeck i Statens vegvesen har jobbet med analysen. Foto: Henriette Erken Busterud

Forventet reduksjon er 7 prosent om et år

-Vi hadde forventet at trafikkreduksjonen ville være på rundt 7 prosent i løpet av trinn 1 av Oslopakke 3 som  går fram til  1. mars 2019. Det sier Terje Rognlien i Statens vegvesen som leder Oslopakke 3.

I mars 2019 innføres trinn 2 som innebærer en indre bomring med «armer». Da innføres også takst for nullutslippsbiler og toveis innkreving. Trinn 3 kommer 1. mars 2020 og omfatter en mindre takstøkning for nullutslippskjøretøy.

Rushtidsavgift har effekt

Rushtidsavgiften har gitt 3,2 prosent flere biler gjennom bomringen i kvarterene rett før og rett etter rushtidsperiodene. Økningen er størst i kvarteret før morgenrushet, da er det 11 prosent høyere trafikk. Det vil si at en del bilister som har valgt å endre reisetidspunkt eller transportmåte for å unngå rushtidsavgiften. Det sier Eirik Lund Presterud som har jobbet med analysen for Statens vegvesen.

  Illustrasjon: Statens vegvesen

Mindre endring på tunge kjøretøy

Takstendringen har ikke påvirket antall passeringer av tunge kjøretøy i særlig grad. Det er nå drøyt 3 prosent færre tunge kjøretøy.

-Det er normalt at tunge kjøretøy i mindre grad enn lette kjøretøy blir påvirket av en endring i bomtaksene, sier Lund Presterud.

Større rushtidseffekt i Bergen

Lund Presterud har tidligere analysert hva som skjedde da det ble innført rushtidsavgift i Bergen. Etter et år var det rundt 14 prosent færre biler i rushen. Totalt over døgnet var reduksjonen 5 prosent.

Trafikantenes kjøremønster og tilpasninger vil kunne endres over tid

Lund Presterud sier forskjell i pris er årsaken til at det ble færre biler i rushtida i Bergen enn Oslo.

-I Oslo er det ti kroner dyrere å kjøre i rushtida for biler, mens det i Bergen var 26 kroner i forskjell.

Færre biler vil også med stor sannsynlighet gitt reisetidsbesparelser og miljøgevinster uten at det er undersøkt nå.

Korttidseffekt

-Jeg vil presisere at vi bare har sett på kortidskonsekvensene for trinn 1 av det nye bomtakstregimet i Osloringen. Trafikantenes kjøremønster og tilpasninger vil kunne endres over tid, sier Lund Presterud.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen