Hele banenettet må moderniseres

Hele banenettet må moderniseres

Jernbanealliansen har i tilknytning til Nasjonal Transportplan prioritert et knippe prosjekter, men "glemte" Bergensbanen.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kommentar fra DB Schenker.

Vestlandsmediene har følgelig kritisert Jernbanealliansen for å tenke for mye på Østlandet.

Med jernbanen er det slik at det har liten hensikt å satse kun på Østlandet. Dersom det ikke er sikre spor til de andre landsdelene, så hjelper det ikke  med gode spor rundt Oslo. Da havner godset på trailere.

Det er også langt på vei det som har skjedd. Veksten i godstrafikken kommer på veinettet fordi banenettet ikke holder mål. Stortinget kan gjøre noe med dette og sørge for at de store byene har god forbindelse og effektive terminaler i begge ender.

En annen side ved manglende jernbanesatsing for gods er at det da åpner seg et stadig større marked for utenlandske trailere. Godset må frem - og da velger vareeierne de løsningene som sikrer rask og effektiv transport.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

SJØTRANSPORT/20. februar 2018

Kystverkets handlingsprogram 2018 – 2029 er vedtatt

Etter en ekstern høringsrunde er Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 nå vedtatt. Viktige satsninger for Kystverket i årene framover er å fjerne vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger, å stimulere til mer sjøtransport gjennom tilskuddsordninger og Stad skipstunnel. Les hele saken

Til toppen