Hold øynene på veien!

Hold øynene på veien!

Uoppmerksomhet bidrar til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken. Mye er knyttet til tekniske installasjoner som radio, GPS, førerstøttesystemer og mobiltelefoner i nye biler.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Dette kommer frem i en fersk rapport Statens vegvesen har bestilt fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Vær fokusert. Hold øynene på veien, er rådet fra Statens vegvesen.

Rapporten viser at uoppmerksomhet hos fører av motorkjøretøy bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011-15. Gjennomgangen er gjort med grunnlag i Vegvesenets ulykkesanalyser av alle dødsfall på norske veier.

Alt som tar blikket bort fra veien

- Vi vet at distraksjoner har betydning for alvorlige trafikkulykker. Det er grunn til å tro at den utfordringen er økende, og det er i stor grad knyttet til tekniske installasjoner som radio, GPS, førerstøttesystemer og mobiltelefoner i nye biler. Alt i bilen, løst eller fast, som tar blikket bort fra veien betyr økt risiko for trafikkulykker, sier seniorrådgiver Torbjørn Tronsmoen i Statens vegvesen.

Han mener det er også grunn til å advare mot uoppmerksomhet i seg selv.

- Det å kjøre bil eller ferdes i trafikken på annen måte krever oppmerksomhet, tilstedeværelse og fokus, sier Tronsmoen.

Mye fotgjengerulykker

Rundt en tredel av ulykkene med uoppmerksomhet er fotgjengere som er blitt påkjørt av motorkjøretøy, som regel ved at føreren har sett fotgjengeren for sent. Mangelfull sjekk av blindsoner eller sikthindringer har vært medvirkende i mange tilfeller.

Distraksjon på grunn av mobiltelefon er årsak til uoppmerksomhet i mellom to og fire prosent av dødsulykkene, mens andre former for distraksjon fra kilder i eller utenfor bilen utgjør rundt ti prosent.

Lignende resultater er funnet i flere internasjonale studier.

Flere tiltak kan hjelpe

Uoppmerksomhet i trafikken kan forebygges gjennom en systematisk satsing på flere tiltak, understreker TØI-rapporten.

Viktige tiltak kan være førerstøttesystemer, tydelig vegutforming, skilting og oppmerking. Også bedre opplæring og informasjon rettet mot trafikantene vil hjelpe til. I tillegg bør det gjennomføres politikontroll av distraherende aktiviteter som bruk av mobiltelefon og andre datasystemer om bord som ikke er en del av kjøreoppgaven.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen