Høyere vekst i godstransport enn persontransport
(Illustrasjon: TØI)

Høyere vekst i godstransport enn persontransport

Veksten i godstransportarbeidet i Norge økte med 2,6 prosent i 2017.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Året før var det en nedgang på 9,6 prosent, medregnet kabotasje. Dette viser en oppsummering av transportytelsene i Norge fra 1946-2017 utarbeidet av TØI.

Det var i 2017 en vekst på 3,6 prosent i godstransport på sjø sammenlignet med året før, 2,0 prosent på veg og 2,1 prosent med fly, mens godstransport på bane hadde en liten nedgang. Beregnet eksklusive kabotasje økte transportarbeidet med bare 0,2 prosent fra 2016 til 2017.

Veksten i persontransportarbeidet i 2017 er beregnet til 1,7 prosent. Persontransportarbeidet med fly økte relativt mest, med 2,0 prosent. Persontransport på veg økte med 1,9 prosent, mens sjøtransport økte med 0,6 prosent.

Til sammen utgjør transport med fly, båt og bane knapt 14 prosent av det samlede persontransportarbeidet. Vegsektoren (buss, bil og MC) har nå en markedsandel på 86 prosent, mens luftfarten utfører sju prosent og bane (jernbane og sporveg) drøyt fem prosent, og båt og ferge drøyt én prosent. Disse andelene har vært relativt uendret siden 2010.

I løpet av 2017 ble det førstegangsregistrert 184 000 personbiler, ca. 10 000 flere enn i 2016, og en økning på om lag fem prosent. Tilsvarende tall for varebilene var 35 000, omtrent det samme antall som i 2016.

I 2017 ble det foretatt drøyt 398 millioner bussreiser, en økning på 29 millioner, eller 7,9 prosent, i forhold til året før. Transportarbeidet med buss gikk imidlertid noe ned, med 97 millioner personkilometer, eller 2,2 prosent, i 2017.

Trafikken med forstadsbanene i Oslo økte fra 106 millioner reisende i 2016 til 118 millioner i 2017, en økning på 11,3 prosent. Bybanen i Bergen fraktet 12,6 millioner passasjerer i 2017, en økning på 2,0 millioner og 18,9 prosent fra året før.

Året 2017 ble det foretatt 64,9 millioner reiser innenlands med tog, 1,0 millioner færre enn i 2016.

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen