Hva koster ei kø?

Hva koster ei kø?

Statens vegvesen har fått regnet ut hva bilkøene koster transportnæringa.

  • Godstransport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Forskere fra TØI har sett på årlige køkostnader for transportnæringa på fire strekninger (begge retninger):

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo) – 32 millioner kroner
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen) – 3,6 millioner kroner
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger) – 2 millioner kroner

Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)- 3,3 millioner
Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Det var her det var størst forsinkelser og mest gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Har brukt Vegvesenets databaser

TØI som har brukt Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by for å se hvordan dette kan brukes til analyser. Databasene som er brukt er Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Det er også brukt data fra bompasseringer.

Formålet med rapporten er å se hvordan Vegvesenets databaser kan brukes til bedre analyser av godstrafikk i by.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen