Hva koster ei kø?

Hva koster ei kø?

Statens vegvesen har fått regnet ut hva bilkøene koster transportnæringa.

  • Godstransport
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Forskere fra TØI har sett på årlige køkostnader for transportnæringa på fire strekninger (begge retninger):

  • Filipstad – Tusenfryd (E18 Oslo) – 32 millioner kroner
  • Nygårdstunnelen – Knarvik (E39 Bergen) – 3,6 millioner kroner
  • Tjensvoll – Tananger (Rv509 Stavanger) – 2 millioner kroner

Klett – Havnegata (E6/Rv706 Trondheim)- 3,3 millioner
Strekningen E18 Tusenfryd – Filipstad skiller seg fra de andre med betraktelig høyere køkostnader, både per retning og i sum. Det var her det var størst forsinkelser og mest gods- og næringstrafikk enn de tre andre strekningene. Over 3000 godsbiler kjører på denne strekningen (begge retninger) et gjennomsnittsdøgn.

Har brukt Vegvesenets databaser

TØI som har brukt Vegvesenets databaser for å analysere godstransport i by for å se hvordan dette kan brukes til analyser. Databasene som er brukt er Autosys (Kjøretøyregisteret), kjørelengder fra de periodiske kjøretøykontrollene, vegtrafikktellinger og reisetidsdata. Det er også brukt data fra bompasseringer.

Formålet med rapporten er å se hvordan Vegvesenets databaser kan brukes til bedre analyser av godstrafikk i by.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen