Samferdselsdepartementet tok denne uken initiativ til storkontroll på grenseovergangen ved Ørje. Vegvesenet fikk i oppdrag å stoppe alle tungbiler som kom over grensa på E18.
Samferdselsdepartementet tok denne uken initiativ til storkontroll på grenseovergangen ved Ørje. Vegvesenet fikk i oppdrag å stoppe alle tungbiler som kom over grensa på E18. (Skjermbilde: Fra video)

Hva skjer om vi stopper alle tungbiler på grenseovergangene?

Denne uka ble dette forsøkt på Ørje grenseovergang. Køene ble lange både på E18 og på kontrollstasjonen.

  • Tungbil
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Kontrollen gikk over to dager. Hensynet til kapasitet og fremkommelighet, gjorde at noe av trafikken måtte slippes forbi kontrollstasjonen.

– Det ble lang kø både på E18 og inne på vår kontrollplass. I perioder måtte vi derfor slippe forbi en del vogntog. Vi hadde omdisponert mannskap for å få kontrollert så mange som mulig og endte til slutt på 441 kontrollerte vogntog i løpet av de to dagene, sier leder for Utekontrollseksjonen Erik Wolff på Taraldrud kontrollstasjon.

95 av de kontrollerte fikk kjøreforbud, 47 fikk gebyr (blant annet på grunn av dårlige dekk) og 174 fikk mangellapp. Tre førere ble anmeldt.

Kontroll av tungbiler på grenseovergangen ved Ørje. Februar 2019.

– Dette viste hvor omfattende det er å få kontrollert alle tungbiler som passerer over grensa. Ørje er landets nest mest trafikkerte grenseovergang og skal vi stoppe absolutt alle som kommer over der, vil det føre til veldig lange køer. Vi må også mangedoble antallet kontrollører for å få håndtert alle kjøretøyene inne på kontrollplassen, sier Wolff.

Statsminister og samferdselsminister deltok

Det var Samferdselsdepartementet som hadde tatt initiativ til kontrollen. Vegvesenet fikk i oppdrag å stoppe alle tungbiler som kom over grensa på E18.

Samferdselsministeren og statsministeren deltok på kontrollen. Her er de to sammen med Erik Wolff i Statens vegvesen. Foto: Øyvind Grotterød

– I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, vil jeg ikke la noen aktuelle tiltak stå uprøvd. Mange har ønska at vi skal kontrollere alle vogntog som krysser grensa inn til Norge. Det ville jeg gi et forsøk, sier samferdselsminister John Georg Dale på regjeringens hjemmeside.

Departementet hadde invitert med flere medier til kontrollen. Det førte til innslag i blant annet TV2 og i Dagsrevyen på NRK.

– De var her lenge og viste stor interesse for den jobben vi gjør, sier seksjonsleder Erik Wolff som var vertskap for besøket.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen