Hybride skip er snart på markedet

Hybride skip er snart på markedet

Hybride biler har blitt en suksess. Nå kommer skipsindustrien etter med den samme miljøvennlige teknologien.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

ABB er overbevist om at skip med hybride fremdriftssystemer er framtida, og tror det første skipet med denne teknologien er på vannet allerede neste år.

– Hybride fremdriftssystemer på skip reduserer utslippet og drivstofforbruket betydelig, sier Børre Gundersen, som er forskningsleder for ABBs marinevirksomhet i Norge. Nå testes teknologien hos SINTEF-selskapet MARINTEK i tett samarbeid med NTNU. Så langt viser laboratorietestene gode resultater:

– Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere løsninger for bedre og mer energieffektive fremdriftssystemer for marine systemer, sier forskningsleder Anders Valland i MARINTEK.

Sparer 15 prosent energi

Resultatene viser at et hybrid kraftsystem som inkluderer et batteri som energilager vil kunne gi 10-15 prosent lavere drivstofforbruk og utslipp enn et tradisjonelt framdriftssystem.

Årsaken er at energilageret optimaliserer driften til forbrenningsmotoren, som igjen gir lavere forbruk og reduserer driftskostnadene. I tillegg gir løsningen lavere utslipp av klimagasser og partikler, og ikke minst økt pålitelighet for kraftsystemet.

Forskerne ser for seg at hybridmotorer vil kunne fungere spesielt effektivt oppimot offshoreoperasjoner, hvor skip utfører mange ulike arbeidsoppgaver ofte i svært varierende værforhold.

Billigere og bedre batteri

[img id="1"]

Prinsippet i hybridmodellen er at batteriet skal forsyne skipet med ekstra effekt i røffe værforhold, mens forbrenningsmotoren skal produsere basiseffekt.

– Det gjør at de fremtidige skipene ikke vil ha like store forbrenningsmotorer som i dag, men kan benytte mindre motorer og batterier som backup/sikkerhetsnett, sier Valland.

ABB tror at markedet for el-fartøyer og el-hybrid-fartøyer vil blir stort i årene som kommer. En av årsakene er at ekspertene forventer en fordobling av kapasiteten i batteriene innen 2020, uten at kostnadene øker vesentlig. I tillegg er miljøgevinsten stor:

– Hybridisering av våre offshore-skip, som for eksempel 230 OSV/AHTS (Offshore supplybåt/Ankerhåndteringsfartøy), kan redusere CO2-utslippene med 400.000 tonn. Det tilsvarer 163 000 norske “gjennomsnittsbiler”, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

Spenstige mål

De gode resultatene i dette prosjektet har gjort at både MARINTEK, NTNU og ABB ønsker å videreutvikle teknologien i årene som kommer. Og målene de har satt seg er spenstige:

Forskerne i Trondheim forventer at teknologiutviklingen av skipsbatteri på sikt kan gi oppimot 30-40 prosent reduksjon i utslippene, i forhold til dagens forbrenningsmotorer.

– Når man samtidig vet at innenriks sjøfart og fiske står for en fjerdedel av de samlede utslippene fra transportsektoren av CO2 til luft i Norge, er det verdt å fortsette forsknings- og utviklingsarbeidet, sier forskningslederen i MARINTEK.

Myndighetene må tenke nytt

For å oppnå denne gevinsten, mener fagfolkene det er viktig å bygge allianser ut i industrien, forskningsinstitusjonene og ikke minst oppimot myndighetene.

– Rammebetingelser må tilpasses behovet for teknologiutvikling. Det er i dag svært vanskelig å få på plass revolusjonerende ny teknologi innenfor anbudsrammer som er tilrettelagt for tradisjonell tenkning innen skipstransport, sier Valland.

Om journalisten: Ingvil Snøfugl har utdanning fra University of Utah og journalisthøgskulen i Volda, samt mange års erfaring som journalist og videofotograf i VG, Dagbladet og Adresseavisen/TV-Adressa. Hun jobber som videofotograf og klipper, i tillegg til PR-rådgiver.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Gemini.no.

SOFTWARE/13. juli 2018

Bruker teknologi for å effektivisere flyplassdriften

Etter at Widerøe Ground Handling inngikk avtalen om å overta store deler av bakkevirksomheten til SAS, trengte de et felles støttesystem for å håndtere driften på best mulig måte. Med bistand fra Lexit Group har de kommet frem til en optimal løsning. Les hele saken

ALKOLÅS/11. juli 2018

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer

EU ønsker å innføre 11 sikkerhetssystemer inkludert monteringsanvisning om bruk av alkolås på nye biler innen 2021. Målet er å bidra til å halvere antall dødsulykker i trafikken. Det er bladet Autocar som nylig setter fokus på EUs sikkerhetsliste som består av alkolås, automatisk nødbrems, trøtthetsvarsler, svart boks, automatisk nødblink, intelligent fartsholder, fil-assistent, bedre fotgjengerbeskyttelse, ryggekamera og sensorer, bedre passasjerbeskyttelse og forbedrede sikkerhetsbelter. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/10. juli 2018

Regjeringen følger opp Nasjonal transportplan med ny handlingsplan for kollektivtransport

– Bedre kollektivløsninger vil gi folk flest bedre mobilitet og større fleksibilitet i hverdagen. I byene kan bedre kollektivløsninger bidra til å gjøre privatbilen overflødig for mange. Derfor har vi prioritert kollektivtransporten høyt i Nasjonal transportplan, og derved kan en rekke byer øke sin lokale satsing på kollektivtrafikk kraftig. Les hele saken

Til toppen