I front for en grønnere transportbransje

I front for en grønnere transportbransje

Posten og Brings bærekraftrapport for 2016 viser at konsernet er helt i front i arbeidet for en grønnere transport- og logistikkbransje.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

For Posten og Bring handler bærekraft om langsiktig verdiskapning – hvordan konsernet forvalter ressursene sine og driver virksomheten på en best mulig måte. Samfunnsansvar er når selskapet tar et ekstra ansvar ut over det som er forventet eller som lønner seg.

- Årets bærekraftrapport viser at vi har mye å være stolte av. Vi går foran i det grønne skiftet i transportbransjen i Norge. Vi har 2047 alternative kjøretøy. Vi har redusert CO2-utslippet med 10 % i 2016. Omdømmet har gått opp. Vi har mer stolte medarbeidere enn noen gang. Folk trives på jobben og sykefraværet er lavt, sier konsernsjef Tone Wille.

Utfordrende fremover

På samme tid som bærekraftrapporten lanseres, fremlegger konsernet sin finansielle årsrapport. Posten Norge har i 2016 oppnådd et relativt godt resultat, sett i lys av at fallet i postvolumene har tiltatt og at svak økonomisk vekst og aktivitetsnedgang i oljesektoren har påvirket logistikkmarkedet.

- Målet er solide, grønnere og mer lønnsomme spor i årene som kommer. Vi har en rekke utfordringer fremover som vi skal løse. Men vi har det beste utgangspunktet for å lykkes – med en stolt, kunnskapsrik, engasjert og endringsdyktig organisasjon. Det viser denne bærekraftrapporten virkelig, sier Wille.

Noen highlights fra årets bærekraftrapport:

  • Redusert utslipp av CO2 med 10 % fra året før.
  • Sykefraværet er lavt også i nasjonal sammenheng (6,1 %).
  • Medarbeidertilfredsheten er høy (81 prosentpoeng).
  • Leveringskvalitet for A-post er på 86,1 %, 1, 1 % over konsesjonskravet fra eier.
  • Posten har et godt omdømme, i en tid med store endringer.
  • Konsernet har gjennomført 46 089 individuelle e-læringskurs. Tar opplæring på alvor.
  • Konsernet har 75 lærlinger under utdanning.
  • 115 leverandører har levert sin første egenrapport på etisk standard, og konsernet er en drivkraft i bransjen i dette viktige arbeidet.
  • Ingen brudd på personvern og tap av kundedata.

Hva er en bærekraftrapport?

Bærekraftrapporten viser hvilke verdier Posten og Bring har skapt i 2016 og hvilke fotavtrykk selskapet har satt i samfunnet. Les hele rapporten her.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen