Ikke streik i bussbransjen

Ikke streik i bussbransjen

Det ble enighet på overtid i bussbransjemeklingen. – Vi har oppnådd en lønnsøkning på cirka 16 000 kroner per 01.04.17.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Bussjåførene har også fått en bestemmelse som sier at rutene skal tilrettelegges for toalettbesøk, sier forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Linda Jæger.

Under årets oppgjør ble kompetansetilleggene viktig. – Baneførerne i Bergen får nå samme mulighet for kompetanseløpet som på buss, sier Jæger. I tillegg må busselskapene legge mer til rette for etterutdanning og kompetansemoduler. Fagbrevtillegget på 10 kroner skal nå også gjelde for verkstedansatte og renholdere.

Sjåførene som jobber helg får nå bedre betalt. – For anbud utlyst etter 01.07.16 vil sjåførene få betalt 40 % tillegg for jobb i helg fra lørdag morgen ut skift som er påbegynt søndag kveld, sier Jæger. Dette er en stor forbedring for mange av landets bussjåfører.

Må få toaletter på plass

– Toalettforhold er noe vi skal jobbe målrettet med. Våre medlemmer og tillitsvalgt har nå fått beskjed om å melde fra om uverdige toalettforhold og stramme rutetider for å få nytte av den nye bestemmelsen, sier Jæger.

I 2008 ble det bestemt i tarifforhandlingene at bussjåfører skal ha lønn mer på linje med industriarbeiderne. – I dette oppgjøret er det avtalt trinnvise lønnsøkninger, i 2016 og 2017. Dette håper vi vil gi en lønn nærmere industri, sier Jæger.

– For funksjonærene i Nettbuss innføres det et fagbrevtillegg på 10 kroner i timen, sier advokat Josefine Wærstad, som har forhandlet for Nettbuss funksjonær.

Fakta om resultatet:

  • Økning i lønn på kroner 4 fra 01.04.16 og 3 kroner fra 01.04.17. De som har rett til frikort vil få 2 kroner fra 01.07.16.
  • For anbud utlyst etter 01.07.16. vil sjåførene som jobber helg få 40 % tillegg fra lørdag morgen til skift startet søndag kveld.
  • Nytt kompetansebilag for baneførere i Bergen. Dette skal legges opp et eget kompetanseløp for baneførere, som vil gi lik uttelling som på buss. Å fullføre kompetanseløpet vil dermed gi en økt timelønn på 12 kroner.
  • Det er presisert i tariffavtalen at bussrutene skal tilrettelegges for personlige behov.
  • Enighet om oppdatering av kompetansebilaget på buss. Busselskapene må skriftlig informere sine ansatte om muligheten for etterutdanningstest og bedriftsintern kompetansemodul. Selskapene må tilby disse testene minst to ganger i året. Det å bestå disse testene kan til sammen gi en økt timelønn på 12 kroner.
  • For alle nye anbud som utlyses per 01.07.16 er frikortet endret slik at det skal gjelde for hele fylket. Egenandel er endret til 500 kroner for barn og ansatt, 1000 kroner for ektefelle, og pensjonister får frikort for selvkost inntil 1500 kroner.
  • Baneførerne får samme kompetanseløp som bussjåførene, og når kompetanseløpet er fullført får man kronetillegg på 12 kroner.
  • Fagbrevet for renholdere og verkstedansatte løftes til samme nivå som bussjåfører. Dette tilsvarer en økning på 10 kroner.

ELEKTRISK/19. november 2018

22 statlige millioner til batterifartøy som skal operere i Oslofjorden

Det prisvinnende fartøyet Future of the Fjords får et søsterskip: Med 22 millioner fra Enova kan rederiet The Fjords neste år seile utslippsfritt med nok et hel-elektrisk turistfartøy. Denne gangen i Oslos nærområde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen