Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett

Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett

Marius Holm i Miljøstiften ZERO sier statsbudsjettet 2018 er et budsjett uten ambisjoner, og uten nye satsinger på klima.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Istedenfor ambisjoner om null utslipp, har Regjeringen ambisjoner om null fremgang, sier Marius Holm.

- Denne budsjett-enigheten viser det vi fryktet da budsjettforslaget ble lagt fram, dette var ren taktikk fra regjeringens side. Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima.

- Det er selvsagt bra jobbet av Krf og Venstre at det ikke innføres engangsavgift på elbil, men det skulle bare mangle. Det er også bra at de kom til enighet om å bevare deler av firmabilfordelene.

- Det er skuffende at det ikke kommer midler til Karbonfangst og -lagring i denne avtalen. 

- Dette budsjettet forsterker ikke klimainnsatsen. Det burde lagt til rette for en ytterligere vridning av bilparken mot nullutslipp, økt satsing på maritim sektor og gitt midler til CCS. 

- I kommende statsbudsjett må ambisjonsnivået heves og gjennomføringstakten økes. Kommende statsbudsjett kan ikke legges fram med kutt i klimatiltak. 

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen