Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett

Ingen ny klimasatsing i statsbudsjett

Marius Holm i Miljøstiften ZERO sier statsbudsjettet 2018 er et budsjett uten ambisjoner, og uten nye satsinger på klima.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

- Istedenfor ambisjoner om null utslipp, har Regjeringen ambisjoner om null fremgang, sier Marius Holm.

- Denne budsjett-enigheten viser det vi fryktet da budsjettforslaget ble lagt fram, dette var ren taktikk fra regjeringens side. Forhandlingene i år har handlet om å reversere dårlige forslag fremfor å vedta ny og helt nødvendig satsing på klima.

- Det er selvsagt bra jobbet av Krf og Venstre at det ikke innføres engangsavgift på elbil, men det skulle bare mangle. Det er også bra at de kom til enighet om å bevare deler av firmabilfordelene.

- Det er skuffende at det ikke kommer midler til Karbonfangst og -lagring i denne avtalen. 

- Dette budsjettet forsterker ikke klimainnsatsen. Det burde lagt til rette for en ytterligere vridning av bilparken mot nullutslipp, økt satsing på maritim sektor og gitt midler til CCS. 

- I kommende statsbudsjett må ambisjonsnivået heves og gjennomføringstakten økes. Kommende statsbudsjett kan ikke legges fram med kutt i klimatiltak. 

VEG/15. desember 2017

Norges viktigste utlandsforbindelse har fått økt trafikksikkerhet og vegstandard

E18 Riksgrensen – Ørje er en del av stamvegnettet og en av de viktigste utenlands-forbindelsene i transportsystemet i Norge. Behovet for en ny trasé skyldtes dårlig trafikksikkerhet og lav vegstandard i forhold til dagens normaler og trafikkbilde. Les hele saken

VEGTRANSPORT/14. desember 2017

Regjeringen oppretter nytt forum for norsk veitransportnæring

- Det er et klart mål å sikre konkurranseevnen til norsk transportnæring. Det er viktig for å sikre investeringer og rekruttering. Vi har allerede i dag et godt samarbeid med bransjen. Nå ønsker vi å formalisere det med et eget veitransportforum. Målet er å få en fortløpende skildring av situasjonen i veitransportmarkedet og å få vite hvilke utfordringer næringen og arbeidstakerene står overfor i det daglige, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen