Ingen Uber-støtte fra EU

Ingen Uber-støtte fra EU

EU-kommisjonen kom i går med retningslinjer for delingsøkonomien og ny teknologi. Medlemslandene oppfordres til å revidere og samordne sine lover, men de kan overhodet ikke tolkes som noen aksept av Ubers konsept med privatbiler som taxi.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Taxilovgivningen er nasjonal, og rettstilstanden i Europa er nå slik at Uberpop er ulovlig i så godt som alle EU-land. Nylig avgjorde en ankedomstol i Belgia et endelig forbud i Brüssel. Uber har gitt opp Uber pop i Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige med flere, men satser videre på Uber Black og Uber X, som begge baseres på taxisjåfører med kjøreseddel/lisens.

Det er ingenting i kommisjonens retningslinjer som sier at lovverket for persontransport skal underlegges EU. Heller ingen pålegg eller oppfordring om total avregulering av feltet, eller aksept for Ubers krav om å bli definert som en egen kategori, med særregler i forhold til taxi.

- Det er beklagelig at så mange medier ukritisk framstiller denne saken som en støtte til Ubers pirattaxivirksomhet. Det er det ikke. Tvert imot tyder alt på at EU vil ha konkurranse på like vilkår, ikke en egen kategori for dem, slik Uber foreslår, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

Rettferdige forhold

I retningslinjene er kommisjonen generelt positivt til ny teknologi, nye forretningsmodeller og ”kollaborativ økonomi”. Men det understrekes også at forbrukerne skal beskyttes, og det skal være rettferdige skatte- og arbeidsforhold. Det bes også om et skille mellom tilfeldig og næringsmessig tilbud av tjenester.

Like vilkår

International Road Transport Union (IRU), der Norges Taxiforbund er medlem i taxigruppen, arrangerte 25. mai et møte om teknologiens påvirkning på transportområdet. Her kom EU-kommisjonens ansvarlige for transport, Violeta Bulk,med en sterk appell for rettferdige og like konkurransevilkår i taxinæringen. Hun insisterte også på at sosiale standarder for ansatte i næringen ivaretas, og at alle aktører betaler riktige skatter. Hun vil ha rettferdig konkurranse mellom nye og tradisjonelle tilbydere: - Vi skal ikke favorisere en forretningsmodell foran en annen, og vi skal unngå å erstatte lokale monopoler med et globalt, sa hun.

Michael Cramer, som er leder for transportkomiteen I Europaparlamentet var medarrangør av møtet. Han var også klar på at det skal gjelde samme regler for samme tjeneste.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

LOGISTIKK/ 8. april 2019

Satser på bærekraftig vekst

Dachser rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 tonn, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er Dachsers arbeidsstyrke større enn noen gang. Les hele saken

Til toppen