UPM og ZERO arbeider for avanserte biodrivstoff og bærekraftige biobaserte produkter som kan redusere klimagassutslippene betydelig.
UPM og ZERO arbeider for avanserte biodrivstoff og bærekraftige biobaserte produkter som kan redusere klimagassutslippene betydelig.

Inngår samarbeid for å realisere det grønne skiftet

UPM Biofuels og Miljøstiftelsen ZERO har inngått samarbeid for å realisere det grønne skiftet i transportsektoren og innen petrokjemi - herunder fornybar plast. Arbeidet fokuserer på å skape forutsigbare og langsiktige rammevilkår for bærekraftig, avansert biodrivstoff i 2030, og muliggjøre reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren med fornybare drivstoff.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Samarbeidet tar også sikte på å øke kunnskapen om bærekraftige, biobaserte produkter til erstatning for fossilt, eksempelvis bioplast.  Arbeidet fokuserer på dialog og kunnskapsbygging for sentrale beslutningstakere i politikk, forvaltning og næringsliv, med ønske om å fremme overgangen til en bredere bioøkonomi.

ZERO er en norsk miljøorganisasjon som fokuserer på reduksjon av klimagasser gjennom fremme av ny teknologi som muliggjør utslippsfrie energiløsninger uten å skade miljøet. ZERO og UPM Biofuels deler samme visjon, og derfor ser vi stor verdi i dette samarbeidet, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i ZERO.

UPM og ZERO arbeider for avanserte biodrivstoff og bærekraftige biobaserte produkter som kan redusere klimagassutslippene betydelig gjennom livsløpet fra råstoff til sluttprodukt, sammenlignet med fossile brensler og produkter.

Samarbeidet med ZERO er en flott mulighet til i fellesskap å fremme bærekraftig lavutslippsløsninger for transport og petrokjemisk sektorer, og støtte overgangen til både sirkulær og bioøkonomi. UPM BioVerno fornybar diesel og nafta produsert fra skogsråstoff er gode eksempler på drivstoff som erstatter fossile brensler og reduserer klimagassutslipp, sier Maiju Helin, leder for bærekraft og markedsutvikling hos UPM Biofuels. 

UPMs skogbaserte nafta fungerer også godt som råmateriale for bioplast og annen produksjon av biomaterialer.

Gradvis forandring

Det er et presserende behov for ulike klimaløsninger. Bærekraftig utvikling handler om gradvis forandring mot et renere klima og fornybare energikilder. Bærekraftige produksjonsmetoder er nøkkelen til å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Endringer i infrastruktur, produksjonssystemer og forbrukeradferd går sakte, krever politisk støtte med klar retning og kontinuitet. UPM er forpliktet til å øke sitt tilbud av bærekraftige produkter for ulike sektorer og engasjerer derfor med sivilsamfunnet for å fremme forandringen mot miljøvennlig bioøkonom

ALKOLÅS/12. desember 2018

Alkolås skaper økt trygghet for kommunale kjøretøy

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås. Les hele saken

LOGISTIKK/10. desember 2018

Samarbeider for å redusere time-to-market for 3D-printede deler

PostNord AB, leverandøren av kommunikasjons- og logistikkløsninger i Norden, kunngjorde at selskapet har inngått partnerskap med GKN Powder Metallurgy, en ledende innovasjonsutviklingspartner innen produksjonsindustrien. Samarbeidet vil gjøre 3D-print av deler i produksjonsindustrien til et mer åpent og tilgjengelig marked. Les hele saken

Til toppen