Bjørn Erik Godlien, eier (venstre) og Christian Salvesen, prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK i Norge (høyre).
Bjørn Erik Godlien, eier (venstre) og Christian Salvesen, prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger alkolås hos KGK i Norge (høyre). (Foto: KGK)

Installerer alkolås i sine biler

Stadig flere selskaper som driver transportvirksomhet installerer alkolås i sine yrkesbiler. Bego Transport, som er en typisk SMB bedrift med fem yrkesbiler i transportoppdrag, er et eksempel på et selskap som nå monterer Dräger alkolås i sine kjøretøy.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Det nye regelverket som trer i kraft fra 1. januar 2019 sier at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag må ha alkolås. Kjøretøy som allerede er registrert må montere alkolås før 2024. Ved en senere endring kan alkolåspåbudet eventuelt også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og andre yrkesbilgrupper, sier Christian Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK i Norge.

– Men vi ser nå en klar tendens til at også andre yrkesbilgrupper får innmontert alkolås som i tilfellet med Bego Transport, sier Christian Salvesen.

– Vi ser dette som et viktig tiltak for å bidra til økt trafikksikkerhet og ser at våre kunder setter stor pris på at vi har fått innmontert alkolås. Transportbransjen i Norge består av mange små og mellomstore aktører og vi må sette trafikksikkerhet i fokus. Norge bør være et foregangsland med å innføre klare regler om alkolås i yrkesbiler, sier Bjørn Erik Godlien i Bego Transport. I alt kjøper vi inn fire nye biler i år av typen Iveco Daily og samtlige vil få innmontert Dräger alkolås. Dräger alkolås er også helt unik ved at det er kort oppvarmingstid i forhold til andre aktører i markedet.

– Alkolås bør være standard i varebiler som brukes til transport. Det bør også være like naturlig å blåse i alkolåsen som å ta på seg bilbeltet. Om få år er det nok alkolåser i alle kjøretøyer, sier Bjørn Erik Godlien.

– Vi ser økende interesse for alkolås blant våre mange kunder. Det synes vi er bra og vi har derfor laget effektive rutiner for å få innmontert alkolås i både nye og brukte yrkesbiler som selges via oss, sier Frode Bjørkli ved Iveco Norge AS, avdeling Vøyenenga som har levert yrkesbilene til Bego Transport. Iveco Norge AS er en av landets største leverandører av yrkesbiler.

KOLLEKTIVTRANSPORT/19. mars 2019

Byvekstavtale for Trondheimsområdet klar

15.mars ble utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet undertegnet. Målet med avtalen er at vekst i persontrafikken skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. -Det har vært et stort fokus på jernbanens rolle og muligheter i dette arbeidet, sier leder for regional samhandling i Midt- og Nord-Norge, Anne Skolmli. Les hele saken

LOGISTIKK/18. mars 2019

Utnevnt til ny administrerende direktør DHL Express Europe

DHL Express har utnevnt Alberto Nobis som ny administrerende direktør for Europa. Nobis var Global CFO for DHL Express fra 2009 til 2012, før han flyttet tilbake til sitt hjemland Italia i 2013. Som administrerende direktør for DHL Express Italia bidro Alberto Nobis til å drive divisjonens vekst i det italienske markedet. Fra 1. januar 2019 har han tatt over ansvaret for Express Europe etter John Pearson, som ble Global CEO for DHL Express. Les hele saken

Til toppen