Internasjonal e-handel blomstrer med DHL Express
(Foto: DHL)

Internasjonal e-handel blomstrer med DHL Express

DHL Express’ digitale kampanje “Where Everything Clicks” veileder bedrifter inn på nye markeder, og viser hvordan de kan ta del i det globale e-handelsmarkedet som er verdsatt til billioner av dollar.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Verdens ledende internasjonale ekspressleverandør DHL Express har lansert “Where Everything Clicks”, en global, digital kampanje som skal øke selskapets e-handelsvirksomhet, og veilede nettbutikker på den blomstrende, globale markedsplassen. DHL Express hjelper bedrifter med å navigere i et stadig mer internasjonalt landskap. I 2017 handlet 70 % av nettkjøperne fra en internasjonal nettside, en økning på 6 % fra året før. Kampanjen omfavner så vel nyetablerte selskaper som store bedrifter, og gir råd om hvordan man kan forbedre internasjonal e-handelskompetanse, samt hvordan man målretter internettkyndige kjøpere som milleniumsgenerasjonen – hvorav 68 % sannsynligvis vil velge en forhandler basert på leveringsalternativene som tilbys.

– Internasjonal e-handel vokser i et rasende tempo, og vi vil at våre kunder skal få sin andel av markedet – det betyr å øke deres e-handelsposisjon, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express (Norway).

– Våre kunders suksess er nært knyttet til kjøpernes tilfredshet med leveringsopplevelsen og leveringsalternativene som tilbys. DHL Express har utviklet tjenester som både forbedrer kundeopplevelsen, og som støtter nettbutikkene når de får tilgang til nye markeder. Vår globale kampanje vil presentere disse tjenestene, fra ‘On Demand Delivery’ med sine fleksible leveringsalternativ for kjøpere, til intelligente nettsideanalyser skreddersydd for forhandlere.

“Where Everything Clicks”

Ved hjelp av avanserte markedsinformasjonsverktøy kan DHL Express raskt identifisere nettbutikker som mottar trafikk fra internasjonale steder, og dermed flagge potensielt salg utenfor nettbutikkens kjernemarked. I tillegg kan DHL Express sammenligne nettstedets kundeengasjement med konkurrentenes, og identifisere muligheter for å redusere fluktfrekvensen (bounce rate) ved å ha et ekspressleveringsalternativ på tvers av landegrenser. Med sjekklistebasert tilnærming, gir DHL Express råd til forhandlere om hvordan de bør optimalisere sine nettsteder for internasjonalt salg, og hvordan skape konkurransefortrinn via fraktalternativene som tilbys.

Med ‘On Demand Delivery’ blir kjøpere varslet proaktivt via e-post eller sms om en forsendelses fremdrift. Mottakere kan planlegge levering en annen dag, ordne levering til et nærliggende DHL ServicePoint eller en alternativ adresse, eller til og med be om at en forsendelse holdes i ferien. DHL Express tilbyr ‘On Demand Delivery’ allerede i over 100 land, og ca 50 flere kommer til i år.

–“Where Everything Clicks” identifiserer kjøpevaner på nett, og viser bedrifter hvordan de kan bruke denne informasjonen for å øke salget. Vi ønsker å lære opp nåværende kunder og å konvertere potensielle, internasjonale nettbutikker, sier Aarbog.

– Vi er overbevist om at grenseoverskridende e-handel har en enorm oppside som mange forhandlere – B2C og B2B – ennå ikke har utforsket. Vårt mål er å støtte nettbutikker når de går globalt, og være den foretrukne internasjonale ekspressleverandøren for e-handel.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen