Investerer i nettverket for veitransport

Investerer i nettverket for veitransport

Dachser tilføyer nå ny kapasitet i nettverket for veitransport ved flere tyske anlegg. I nord blir anleggene i Bremen og Hamburg utvidet. Byggingen er også i gang i Alsdorf nær Aachen og i Dissen nær Bielefeld.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Totalt investerer Dachser rundt 60 millioner euro ved de fire anleggene, og bygger nesten 35 000 kvadratmeter nye lager- og kontorlokaler.

- Ved at vi kontinuerlig utvider og moderniserer anleggene våre, sikrer vi at Dachsers nettverk for veitransport tilbyr gjennomgående høy kvalitet, sier Michael Schilling, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics hos Dachser.

Større kapasitet i Nord-Tyskland

De ansatte flyttet inn i de nye bygningene til Dachsers anlegg i Bremen i begynnelsen av mars. Dachser investerte nærmere 20 millioner euro i cross-docking terminal på sørsiden av Weser, og tilføyd 8 800 kvadratmeter med lagerplass og 102 porter for logistikksenteret i Bremen. Ytterligere 2 500 kvadratmeter er bygget for kontorer.

Det blir også bygd en ny cross-docking teminal ved Dachser Food Logistics avdeling i Hamburg. Med et areal på 6 800 kvadratmeter vil anleggene være operasjonelt og fysisk atskilt, og vil bli brukt til å håndtere matvarer samt industrielle varer fra naboavdelingen Dachser European Logistics. Det blir også bygd ytterligere 1 200 kvadratmeter med kontorlokaler. Arbeidet, som representerer en investering på rundt 15 millioner euro, skal etter planen være fullført i august.

Investeringer for Dachser Food Logistics

Dachser ekspanderer Alsdorf-avdelingen i et eget anlegg som ligger innenfor grensetrekanten mellom Tyskland, Belgia og Nederland. Den nye temperaturkontrollerte cross-docking terminalen og kontraktlogistikk-lageret til Food Logistics representerer et tilskudd på 6 800 kvadratmeter, og 2 500 av disse vil bli reservert for lagring av mat. Dachser har drevet virksomhet i Alsdorf siden 1985, og investerer nå 12,5 millioner euro i nye bygg for anlegget. Driften er planlagt å starte i juli. Samtidig brukes det 3,5 millioner euro på en omfattende renovering av det eksisterende anlegget.

Dachser bygger også flere anlegg for Food Logistics i Dissen i Niedersachsen. Avdelingskontorets cross-docking terminal blir utvidet med 4 430 kvadratmeter, pluss ytterligere 1 370 kvadratmeter med kontorlokaler. Eksisterende bygninger vil også bli renovert. Byggearbeidene i Dissen er planlagt ferdigstilt innen juli. Dachser etablerte avdelingskontoret i Dissen i 2005, og har siden den gang stadig investert i anlegget. De nåværende bygge- og renoveringsaktivitetene beløper seg til rundt 8,5 millioner euro.

SMART TRANSPORT/20. februar 2019

Ford tester unikt transportsystem for mindre kø og forurensing

Ford tester et skybasert transportsystem med varebiler, sykkelbud og bud til fots for å levere pakker. Bilprodusenten forventer en kraftig økning i leveringseffektiviteten, færre køer og bedret miljø i urbane strøk. Les hele saken

TRANSPORTNÆRINGEN/19. februar 2019

Korleis skal vi løyse framtidas transportutfordringar

– Digitalisering og autonomi brukt på rett måte kan skape ein betre reisekvardag, effektivisere næringstransporten og hjelpe oss å nå andre viktige mål i transportpolitikken. Teknologi vil også vere avgjerande for å oppnå utslippskutt. Eg er difor glad for at vi gjennom Transport21 no samlar flinke og engasjerte folk som kan gje oss råd om korleis vi best kan innrette innsatsen for forsking og innovasjon i samferdselssektoren, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen