Investerer i nettverket for veitransport

Investerer i nettverket for veitransport

Dachser tilføyer nå ny kapasitet i nettverket for veitransport ved flere tyske anlegg. I nord blir anleggene i Bremen og Hamburg utvidet. Byggingen er også i gang i Alsdorf nær Aachen og i Dissen nær Bielefeld.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Totalt investerer Dachser rundt 60 millioner euro ved de fire anleggene, og bygger nesten 35 000 kvadratmeter nye lager- og kontorlokaler.

- Ved at vi kontinuerlig utvider og moderniserer anleggene våre, sikrer vi at Dachsers nettverk for veitransport tilbyr gjennomgående høy kvalitet, sier Michael Schilling, Chief Operations Officer (COO) Road Logistics hos Dachser.

Større kapasitet i Nord-Tyskland

De ansatte flyttet inn i de nye bygningene til Dachsers anlegg i Bremen i begynnelsen av mars. Dachser investerte nærmere 20 millioner euro i cross-docking terminal på sørsiden av Weser, og tilføyd 8 800 kvadratmeter med lagerplass og 102 porter for logistikksenteret i Bremen. Ytterligere 2 500 kvadratmeter er bygget for kontorer.

Det blir også bygd en ny cross-docking teminal ved Dachser Food Logistics avdeling i Hamburg. Med et areal på 6 800 kvadratmeter vil anleggene være operasjonelt og fysisk atskilt, og vil bli brukt til å håndtere matvarer samt industrielle varer fra naboavdelingen Dachser European Logistics. Det blir også bygd ytterligere 1 200 kvadratmeter med kontorlokaler. Arbeidet, som representerer en investering på rundt 15 millioner euro, skal etter planen være fullført i august.

Investeringer for Dachser Food Logistics

Dachser ekspanderer Alsdorf-avdelingen i et eget anlegg som ligger innenfor grensetrekanten mellom Tyskland, Belgia og Nederland. Den nye temperaturkontrollerte cross-docking terminalen og kontraktlogistikk-lageret til Food Logistics representerer et tilskudd på 6 800 kvadratmeter, og 2 500 av disse vil bli reservert for lagring av mat. Dachser har drevet virksomhet i Alsdorf siden 1985, og investerer nå 12,5 millioner euro i nye bygg for anlegget. Driften er planlagt å starte i juli. Samtidig brukes det 3,5 millioner euro på en omfattende renovering av det eksisterende anlegget.

Dachser bygger også flere anlegg for Food Logistics i Dissen i Niedersachsen. Avdelingskontorets cross-docking terminal blir utvidet med 4 430 kvadratmeter, pluss ytterligere 1 370 kvadratmeter med kontorlokaler. Eksisterende bygninger vil også bli renovert. Byggearbeidene i Dissen er planlagt ferdigstilt innen juli. Dachser etablerte avdelingskontoret i Dissen i 2005, og har siden den gang stadig investert i anlegget. De nåværende bygge- og renoveringsaktivitetene beløper seg til rundt 8,5 millioner euro.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen