Johan Holgersson: Uber er en drivkraft for innovasjon hos transportører

Johan Holgersson: Uber er en drivkraft for innovasjon hos transportører

Ifølge Johan Holgersson fra Bring baner digitalt innfødte og voksende e-handel vei for Uber- inspirerte leveringstjenester, som tradisjonelle transportører kan lære mye av.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Siden starten av Uber i 2009, har etterspørselen av mobiltjenester spredt seg til mange andre industrier enn taxi-bransjen, og har blitt synonymt med digitale forstyrrelser, innovasjon og brukervennlighet. Innen transport, har leveringsalternativer som danske Trunkbird og norske Nimber dukket opp. På EDI-softs årlige konferanse, Nordic Delivery Conference 2015, ga Johan Holgersson, SVP Marketing and Director e-Labs Bring, uttrykk for å samarbeide med nye sosiale leveringtjenester. EDI-Soft har senere snakket med Johan Holgersson om sitt syn på økningen av disse nyskapende leveringtjenestene.

[factbox id="1"]

Forbrukernes makt har aldri vært større

- Det er særlig den voksende e-handelen og digitale innfødtes krav for enkle, fleksible og praktiske leveringsmetoder, som betyr at vi i dag ser flere og flere sosiale leveringstjenester. De nye leveringstjenester har sosiale plattformer som midtpunkt, noe som er brukervennlig og tiltrekker de digitalt innfødte. Disse nye innovative løsningene viser forbrukerne mulighetene, og dette setter innovative krav på operatører som oss. Forbrukernes makt har aldri vært større, forteller Johan Holgersson som imøtekommer den forstyrrelsen, Uber bringer til tradisjonell logistikk.

Johan Holgersson mener at tradisjonelle operatører kan lære mye av sosial leveringtjenester, og er ikke avvisende til samarbeid.

 

Samarbeid kan oppfylle forbrukernes behov

Johan Holgersson finner det inspirerende at Ubers filosofi om digital avbrudd og innovasjon er mulig i en slik tradisjonell industri som logistikk:

- Forstyrrende tjenester som Uber, Trunkbird og Nimber, er drivkreftene for innovasjon for oss. Alle forbedringene i forsyningskjeden, som bidrar til en bedre opplevelse for sluttbrukere, er hjertelig velkommen. Uber kan lære tradisjonelle transportører noe om kommunikasjon, web-grensesnitt, mobil apps og sporbarhet.

 Jeg tror vi alle deler et ansvar i å gjøre det mulig å få en jevnere vareflyt spesielt med økende e-handel

I tråd med den eksplosive veksten av e-handel, kan samarbeid mellom sosiale levering og tradisjonelle bærere være nødvendig for å oppfylle forbrukernes behov.

- Jeg tror vi alle deler et ansvar i å gjøre det mulig å få en jevnere vareflyt spesielt med økende e-handel. Det vil være vanskelig for transportører å møte forbrukernes voksende krav og ønsker for levering 100% på egenhånd. Derfor kunne jeg lett forestille meg et samarbeid for Bring i fremtiden, konkludererJohan Holgersson.

AUTONOM SKIPSFART/22. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

Til toppen