Johan Holgersson: Uber er en drivkraft for innovasjon hos transportører

Johan Holgersson: Uber er en drivkraft for innovasjon hos transportører

Ifølge Johan Holgersson fra Bring baner digitalt innfødte og voksende e-handel vei for Uber- inspirerte leveringstjenester, som tradisjonelle transportører kan lære mye av.

  • Logistikk
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

Siden starten av Uber i 2009, har etterspørselen av mobiltjenester spredt seg til mange andre industrier enn taxi-bransjen, og har blitt synonymt med digitale forstyrrelser, innovasjon og brukervennlighet. Innen transport, har leveringsalternativer som danske Trunkbird og norske Nimber dukket opp. På EDI-softs årlige konferanse, Nordic Delivery Conference 2015, ga Johan Holgersson, SVP Marketing and Director e-Labs Bring, uttrykk for å samarbeide med nye sosiale leveringtjenester. EDI-Soft har senere snakket med Johan Holgersson om sitt syn på økningen av disse nyskapende leveringtjenestene.

[factbox id="1"]

Forbrukernes makt har aldri vært større

- Det er særlig den voksende e-handelen og digitale innfødtes krav for enkle, fleksible og praktiske leveringsmetoder, som betyr at vi i dag ser flere og flere sosiale leveringstjenester. De nye leveringstjenester har sosiale plattformer som midtpunkt, noe som er brukervennlig og tiltrekker de digitalt innfødte. Disse nye innovative løsningene viser forbrukerne mulighetene, og dette setter innovative krav på operatører som oss. Forbrukernes makt har aldri vært større, forteller Johan Holgersson som imøtekommer den forstyrrelsen, Uber bringer til tradisjonell logistikk.

Johan Holgersson mener at tradisjonelle operatører kan lære mye av sosial leveringtjenester, og er ikke avvisende til samarbeid.

 

Samarbeid kan oppfylle forbrukernes behov

Johan Holgersson finner det inspirerende at Ubers filosofi om digital avbrudd og innovasjon er mulig i en slik tradisjonell industri som logistikk:

- Forstyrrende tjenester som Uber, Trunkbird og Nimber, er drivkreftene for innovasjon for oss. Alle forbedringene i forsyningskjeden, som bidrar til en bedre opplevelse for sluttbrukere, er hjertelig velkommen. Uber kan lære tradisjonelle transportører noe om kommunikasjon, web-grensesnitt, mobil apps og sporbarhet.

 Jeg tror vi alle deler et ansvar i å gjøre det mulig å få en jevnere vareflyt spesielt med økende e-handel

I tråd med den eksplosive veksten av e-handel, kan samarbeid mellom sosiale levering og tradisjonelle bærere være nødvendig for å oppfylle forbrukernes behov.

- Jeg tror vi alle deler et ansvar i å gjøre det mulig å få en jevnere vareflyt spesielt med økende e-handel. Det vil være vanskelig for transportører å møte forbrukernes voksende krav og ønsker for levering 100% på egenhånd. Derfor kunne jeg lett forestille meg et samarbeid for Bring i fremtiden, konkludererJohan Holgersson.

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen