Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?
(Foto: ZERO)

Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?

Den norske elbilsuksessen har vist verden hvordan treffsikre virkemidler man kan endre markedet og kommersialisere klimavennlig teknologi. Personbilmarkedet er nå i rask endring – mot nullutslipp. Innenfor tungtransporten går teknologiskiftet mye saktere, selv om det finnes klimavennlige alternativer til diesel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

En viktig grunn til dette er at virkemidlene som stimulerer klimavennlig i tungtransport ikke er sterke nok.

ZERO og Oslopakke 3-sekretariatet inviterer til seminar om hvordan bompengesystemet kan bidra til en grønnere tungtransport: Hva finnes av egnede teknologier som nå og fremover kan erstatte fossil diesel i tungtransporten? Er det grunnlag for en egen klimaklasse for tunge biler i bomsystemet, slik blant annet Oslo Høyre har foreslått? På hvilke måter kan miljødifferensiering av bompengesatsene bidra til å fremme grønt skifte i tungtransporten? Vi belyser temaet med innlegg fra fagmiljøer, næringsliv, vegmyndigheter og politiske beslutnigstakere .

Innledere:

Klimamålene og behovet for grønnere tungtransport 

 • Terje Moe Gustavsen ,Vegdirektør
 • Heidi Sørensen, direktør for klimaetaten i Oslo kommune (TBC)
 • Solveig Schytz, leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune

Alternativer til diesel for tungtransporten?

 • Thomas Hansen, leder for fornybar energi i ST1
 • Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine
 • Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø i Posten/Bring
 • Marius Råstad, logistikksjef i ASKO
 • John Lauvstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scania

 Bompengesystemene som virkemiddel for grønt skifte i tungtransporten

 • Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO
 • Linn Helland, avdelingsleder for Rambøll Energi

Innspillsrunde

 •  Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport
 • Geir Moe, administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund

 Oppsummering av seminaret

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Informasjon

Dato: 10. september

Tid: 08:30 - 11:45

Sted: Posten Norge, Posthuset Biskop Gunnerus`gate 14, 0155, Oslo

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen