Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?
(Foto: ZERO)

Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?

Den norske elbilsuksessen har vist verden hvordan treffsikre virkemidler man kan endre markedet og kommersialisere klimavennlig teknologi. Personbilmarkedet er nå i rask endring – mot nullutslipp. Innenfor tungtransporten går teknologiskiftet mye saktere, selv om det finnes klimavennlige alternativer til diesel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

En viktig grunn til dette er at virkemidlene som stimulerer klimavennlig i tungtransport ikke er sterke nok.

ZERO og Oslopakke 3-sekretariatet inviterer til seminar om hvordan bompengesystemet kan bidra til en grønnere tungtransport: Hva finnes av egnede teknologier som nå og fremover kan erstatte fossil diesel i tungtransporten? Er det grunnlag for en egen klimaklasse for tunge biler i bomsystemet, slik blant annet Oslo Høyre har foreslått? På hvilke måter kan miljødifferensiering av bompengesatsene bidra til å fremme grønt skifte i tungtransporten? Vi belyser temaet med innlegg fra fagmiljøer, næringsliv, vegmyndigheter og politiske beslutnigstakere .

Innledere:

Klimamålene og behovet for grønnere tungtransport 

 • Terje Moe Gustavsen ,Vegdirektør
 • Heidi Sørensen, direktør for klimaetaten i Oslo kommune (TBC)
 • Solveig Schytz, leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune

Alternativer til diesel for tungtransporten?

 • Thomas Hansen, leder for fornybar energi i ST1
 • Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine
 • Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø i Posten/Bring
 • Marius Råstad, logistikksjef i ASKO
 • John Lauvstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scania

 Bompengesystemene som virkemiddel for grønt skifte i tungtransporten

 • Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO
 • Linn Helland, avdelingsleder for Rambøll Energi

Innspillsrunde

 •  Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport
 • Geir Moe, administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund

 Oppsummering av seminaret

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Informasjon

Dato: 10. september

Tid: 08:30 - 11:45

Sted: Posten Norge, Posthuset Biskop Gunnerus`gate 14, 0155, Oslo

VONGTOG/21. februar 2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Les hele saken

BOMPENGER/21. februar 2019

– Dette er bare bompenger på en ny måte

Stortinget bestemte seg tirsdag for å bestille «en utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». – Vi er overrasket og skuffet. Dette løser ikke noe som helst, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF. Les hele saken

Til toppen