Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?
(Foto: ZERO)

Kan bompengesystemene få fart i grønn tungtransport?

Den norske elbilsuksessen har vist verden hvordan treffsikre virkemidler man kan endre markedet og kommersialisere klimavennlig teknologi. Personbilmarkedet er nå i rask endring – mot nullutslipp. Innenfor tungtransporten går teknologiskiftet mye saktere, selv om det finnes klimavennlige alternativer til diesel.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

En viktig grunn til dette er at virkemidlene som stimulerer klimavennlig i tungtransport ikke er sterke nok.

ZERO og Oslopakke 3-sekretariatet inviterer til seminar om hvordan bompengesystemet kan bidra til en grønnere tungtransport: Hva finnes av egnede teknologier som nå og fremover kan erstatte fossil diesel i tungtransporten? Er det grunnlag for en egen klimaklasse for tunge biler i bomsystemet, slik blant annet Oslo Høyre har foreslått? På hvilke måter kan miljødifferensiering av bompengesatsene bidra til å fremme grønt skifte i tungtransporten? Vi belyser temaet med innlegg fra fagmiljøer, næringsliv, vegmyndigheter og politiske beslutnigstakere .

Innledere:

Klimamålene og behovet for grønnere tungtransport 

 • Terje Moe Gustavsen ,Vegdirektør
 • Heidi Sørensen, direktør for klimaetaten i Oslo kommune (TBC)
 • Solveig Schytz, leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune

Alternativer til diesel for tungtransporten?

 • Thomas Hansen, leder for fornybar energi i ST1
 • Bjørn Malm, leder for samfunnsansvar i Tine
 • Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø i Posten/Bring
 • Marius Råstad, logistikksjef i ASKO
 • John Lauvstad, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scania

 Bompengesystemene som virkemiddel for grønt skifte i tungtransporten

 • Kari Asheim, fagansvarlig for transport i ZERO
 • Linn Helland, avdelingsleder for Rambøll Energi

Innspillsrunde

 •  Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og transport
 • Geir Moe, administrerende direktør i Norsk Lastebileierforbund

 Oppsummering av seminaret

 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Informasjon

Dato: 10. september

Tid: 08:30 - 11:45

Sted: Posten Norge, Posthuset Biskop Gunnerus`gate 14, 0155, Oslo

KOLLEKTIVTRANSPORT/21. september 2018

Nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag

FARA har signert en kontrakt med AtB om å levere et nytt system for sanntidsinformasjon til kollektivnettet i Trøndelag. Avtalen gjelder i første omgang transportmidler, holdeplasser og stasjoner i Stor-Trondheim, med opsjon på videre utvidelse til resten av fylket, inkludert hurtigbåt og ferge. Les hele saken

HYDROGENTOG/19. september 2018

Verdenspremiere: Alstoms hydrogentog settes inn i passasjertrafikk

Det var en verdenspremiere som ble feiret av Alstom, en av Europas største jernbaneprodusenter, ministeren for økonomi og transport i Niedersachsen, forbundsministeriet for transport og transportmyndighetene i Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) og Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) i Bremervörde søndag 16. september. Les hele saken

Til toppen