Siemens ønsker blant annet å utvikle bedre løsninger for elektrisk tungtrransport.
Siemens ønsker blant annet å utvikle bedre løsninger for elektrisk tungtrransport. (Foto: Siemens )

Kan løse dagens og fremtidens utfordringer

Siemens er med i tre prosjekter som er tildelt midler fra PILOT-E. Målet med tildelingene er å bidra til utvikling av løsninger for utslippsfri transport på land, og fremtidens digitaliserte energisystem.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– Vi jobber hver dag med utvikling av miljøvennlige og digitaliserte løsninger for transport og energi. Tildelingen av midler fra PILOT-E er derfor en bekreftelse på at Siemens har noen av de sterkeste fagmiljøene som kan løses dagens og fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør i Siemens, Anne Marit Panengstuen.

Smartere lading av ferger

Siemens er med i tre ulike prosjekter som nå har fått tilsagn på støtte. I det ene prosjektet er Siemens hovedaktør, og har fått støtte til å utvikle en smart ladestasjon for helelektriske og hybridferger. Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere en løsning som utnytter infrastrukturen i strømnettet på en smartere måte. Siemens tar sikte på å løse dette ved hjelp av digitalisering, energilagre og kraftomformere.

– Elektrifisering er et av de viktigste verktøyene for å redusere dagens klimautslipp. Dette byr på økende etterspørsel av elektrisk energi og krever i dag store investeringer. For å sikre videre elektrifisering er vi er avhengig av å finne nye og mer effektive måter å utnytte strømnettet. Potensialet er stort og vi mener dette kan frigjøres ved å ta i bruk digitalisering, energilagre og kraftomformere, forteller Stian Skorstad Moen som leder deler av utviklingsavdelingen i Siemens Trondheim.

Elektrisk tungtransport

I samarbeid med Asko, Statens vegvesen og Scania skal Siemens utvikle en utslippsfri løsning for tungtransport med lastebiler over 50 tonn. Målet er at disse lastebilene skal være en del av en helelektrisk transportkjede mellom ASKO’ s lager på Vestby og ASKO’ s lager på Sande i Vestfold som skal stå ferdig i 2021. Parallelt jobber ASKO med ett annet prosjekt som ser på muligheten til å krysse Oslofjorden med en elektrisk autonom sjødrone som en del av transportkjeden.

- Vår rolle i prosjektet er å finne den beste teknologien for å forsyne de 50 tonns lastebilene med strøm og vi mener dette vil legge grunnlaget for utrulling av tilsvarende løsninger både i Norge og andre deler av verden, påpeker forretningsutvikler i Siemens Mobility, Christian Jahr.

Utslippsfri gravemaskin

Siemens er en av flere partnere som skal utvikle en utslippsfri beltegående gravemaskin på 30 tonn. Gravemaskinen skal få elektrisk drivlinje, og muligens plug-in hydrogen. Det er Nasta AS som er hovedsøker i prosjektet, og valg av teknologi skal avklares i første fase av prosjektet. Målet er å utvikle nullutslippsløsninger som kan bidra til utslippsreduksjoner i anleggsbransjen.

– Anleggsdrift står for store utslipp og det vil utgjøre en stor fordel for luftkvaliteten i byene om byggeplassene kan redusere utslippene, sier salgsspesialist i Siemens, Maxim Petrovitch.

PILOT-E tildeler 117 millioner til prosjekter som skal utvikle løsninger for utslippsfri transport på land, og fremtidens digitaliserte energisystem. Siemens er med i tre av prosjektene som nå er tildelt midler som tildeles fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Før midlene utløses skal Siemens og partnerbedriftene vurdere forutsetingene som er satt for tilskuddene.

SYSTEM/ 9. april 2019

Lanserer smart og sikkert styresystem som styrer alt utstyr på lastebilen

Etter et par år med utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem MC3 nå klart til lansering. Systemet er utviklet for mykere, sikrere og mer intuitiv styring av både plog, høvelblad, spreder og tippflak. MC3 er bygd for fjernsupport; via mobilnettet kan man koble opp styresystemet og få teknisk support, uavhengig av hvor man befinner seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og ledende maskinsikkerhetsstandarden, EN ISO 13849, og er dermed et av de sikreste styringssystemene på markedet for veivedlikeholdsprodukter. Les hele saken

Til toppen