Den 31. oktober og i flere påfølgende dager vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet.
Den 31. oktober og i flere påfølgende dager vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet. (Foto: NLF)

Kjettingdagen 2018: En nasjonal dugnad for vintersikkerhet

Den 31. oktober arrangerer Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Kjettingdagen 2018, og sparker dermed i gang en nasjonal dugnad for å heve kunnskapen og kompetansen rundt korrekt bruk av vinterutstyr på tunge kjøretøy. NLF vil stå på Statens vegvesens kontrollstasjoner over hele landet og tilby informasjon, råd og vink.

Motta nyhetsbrev fra Transport & Logistikk

– De siste årene har vi sett en svært positiv trend når det kommer til bruk av lovpålagt vinterutstyr. Likevel er vi ikke helt i mål: Fortsatt er det mange som vegrer seg for å legge på kjetting når de kanskje helst burde ha gjort det. Vi håper at dette initiativet kan bidra til å heve kompetansen enda noen hakk, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Vegdirektøren:­ – Mange ulykker og forsinkelser kan unngås

Den 31. oktober og i flere påfølgende dager vil representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) være utplassert på utvalgte kontrollplasser over hele landet. Mens Vegvesenet utfører sin regulære kontrollvirksomhet, vil NLF-representantene tilby veiledning og informasjon til alle yrkessjåfører som ønsker det. I tillegg tilbyr Dekkmann gratis dekk- og kjettingsjekk ved samtlige av sine tungbilfilialer.

– Det er veldig positivt at NLF gjennomfører et slikt initiativ. Dette kan bidra til å forhindre ulykker og forsinkelser som oppstår på grunn av for dårlig skodde lastebiler. For selv om antall hardt skadde og drepte i ulykker med tunge kjøretøy er på et rekordlavt nivå, skjer det fortsatt for mange alvorlige ulykker vinterstid, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen, og legger til:

– Samtidig ser vi at næringslivet også taper stort på forsinkelser på grunn av fastkjørte lastebiler som sperrer vegene. Mange av disse hendelsene kan unngås hvis sjåførene legger på kjetting før en setter seg helt fast.

Vegdirektøren vil imidlertid understreke at Kjettingdagen er et NLF-arrangement som ikke påvirker Vegvesenets øvrige oppgaver.

– Representantene fra NLF vil få anledning til å benytte et eget område på kontrollplassene slik at det ikke påvirker den regulære virksomheten hos kontrollørene.

Økt kontrollvirksomhet har hatt positiv effekt

NLF-direktør Geir A. Mo retter en stor takk til Statens vegvesen.

– Økningen i kontrollvirksomheten knyttet til vinterutstyr på tunge kjøretøy har utvilsomt bidratt til å styrke trafikksikkerheten på norske vinterveger. Antall gebyr og bruksforbud har minket betraktelig, sier Mo, og viser til kontrollstatistikk som ble publisert i januar.

– I tillegg utviser Vegvesenet stor fleksibilitet når de lar NLF benytte kontrollplassene for å drive opplysningsarbeid ved siden av den vanlige kontrollvirksomheten. Dette sikrer at vi både på Kjettingdagen den 31. oktober og den kommende tiden kan nå ut til rekordmange yrkessjåfører.

NLF-direktøren håper vintersesongen 2018 kan bli den beste noensinne.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre at både ulykkestallene og kontrolltallene får en positiv utvikling også i år.

 

TUNGTRANSPORT/20. november 2018

Vekekvilen til tungbilsjåførar skal bli kontrollert

– Regjeringa jobbar for trafikktryggleik, sunne konkurransevilkår og gode arbeidsmiljø for yrkessjåførar. Vi ønsker til dømes ikkje at tungbilsjåførar bur i køyretøya sine over lengre periodar. Eg er derfor glad for at Statens vegvesen no har gjennomført eit forsøk med kontroll for å hindre at tungbilsjåførar tar vekekvilen i køyretøya, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

TRAFIKK/20. november 2018

Politiet får tilgang til vegvesenets registre

– Regjeringa er opptatt av å kjempe mot og førebygge kriminalitet, og vi ønsker å sikre politiet sitt behov for opplysningar. Difor foreslår regjeringa no at politiet får tilgang til opplysningar frå motorvogn-, førarkort og bilderegisteret til Statens vegvesen. Tilgang til informasjon til dømes frå desse registra kan vere avgjerande for eit effektivt politiarbeid, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

VEGTRANSPORT/19. november 2018

Noreg ønskjer klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

– Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen